Actualitat

El Marroc se li resisteix?

Exportar a Marruecos aeropuerto MarrakechBiN 199x300

Aeroport de Marrakech, una de les portes d’entrada al mercat Marroquí.

ITC presenta el nou programa “EXPERT EN MARROC” 

Ha intentat, sense èxit, iniciar o consolidar les seves exportacions al Marroc?

Vol començar a exportar a aquest país però tem que les particularitats d’aquest mercat li suposin problemes difícils de resoldre?

Sap que al Marroc, la relació personal és una peça clau en la relació comercial?

International Team Consulting llença “Expert en Marroc”, un nou programa que posa a disposició d’un grup reduït d’empreses catalanes, un expert de nacionalitat marroquí i resident a Casablanca, profundament coneixedor del teixit empresarial i de la cultura de negocis al Marroc.
Mitjançant el pagament d’una quota mensual molt raonable (molt inferior al sou d’una persona ) i durant un període mínim d’un any, el nostre “expert en destí” treballarà en exclusiva per a un grup de 6 empreses catalanes que desitgin iniciar o consolidar les seves exportacions a aquest mercat. La seva empresa té ara l’oportunitat de treballar amb un aliat clau en destí que actuarà com a pont entre vostè i els potencials clients marroquins, afegint el factor confiança a la seva oferta, representant un valor afegit inqüestionable per a agilitzar el procés.
Algunes de les funcions que el nostre expert portarà a terme per a la seva empresa són:

 • Cerca del canal més adequat per a introduir els productes de cada empresa al Marroc.
 • Identificació de les empreses marroquines que complexin amb els requisits necessaris.
 • Contacte personal amb les empreses marroquines identificades per a representar l’oferta de cada empresa catalana.
 • Visita a les empreses marroquines potencialment interessades per a oferir més informació.
 • Organització de dos viatges a l’any al Marroc per a cada empresa catalana durant les quals visitaran a les empreses marroquines interessades i acompanyament durant el mateix.
 • Seguiment de les visites realitzades.
 • Traducció i transmissió d’ofertes a les empreses marroquines.
 • Seguiment de les ofertes.
 • Negociació de la forma de pagament.
 • Transmissió de comandes.
 • Resolució de dubtes i assistència durant les negociacions.

Per altra banda vostè comptarà, a les nostres oficines de Sant Cugat del Vallès, amb tot l’equip d’ITC i la consultora coordinadora del programa, que estaran contínuament a la seva disposició per a la resolució de qualsevol dubte i per a coordinar la relació entre les empreses i el nostre expert i assegurar un repartiment equitatiu de l’esforç del mateix.