Actualitat

El mercat del vi a Alemanya

vinos en Alemania 300x181Alemanya no és únicament un país productor, exportador i importador, si no que també és un gran consumidor de vi. En termes totals ocupa el quart lloc en el rànquing dels principals consumidors del món amb 20 milions de Hl. el 2012, el que suposa més d’un 12% del consum mundial i per darrera tan sols de França amb 30 milions d’Hl., Estats Units amb 29 milions d’Hl i Itàlia amb 23 milions d’Hl. Quan al consum per càpita de vins és de 20,4 l.

Comparant aquest consum per càpita de vi amb d’altres begudes s’observa que ha crescut lentament en els últims 15 anys de forma estable, contràriament a d’altres begudes alcohòliques com els esperits o la cervesa en gran retrocés en aquest mateix període.

Alemanya és el tercer país importador del món, raó per la qual tots els grans viticultors del món tenen interès en ser-hi presents. Tot i així, es tracta d’un mercat saturat en que inicialment no és fàcil introduir-se i per això és necessari conèixer bé el canal i el segment de mercat al que es vol dirigir l’oferta.

Vins espanyols a Alemanya

Espanya és un dels països productors de vi més importants i és el país que compta amb més vinyes del món. El 2010 es va produir un boom en les exportacions espanyoles i des d’aleshores està pujant la facturació i augmentant la seva posició en el mercat alemany.

Els vins espanyols segueixen marcant tendència en el mercat alemany, després dels vins italians i francesos. Actualment hi ha molt bona voluntat de negociació entre comerciants i bodegues espanyoles.

Espanya està així mateix present en el comerç alemany especialitzat per la qualitat preu dels seus vins, que són realment econòmics. Juntament amb les bodegues ja consolidades en el mercat alemany, s’han unit productors de vins que anteriorment s’havien concentrat en el mercat espanyol, però que degut a la crisis econòmica i a les seves conseqüències negatives sobre la xifra de negoci, han decidir exportar el seu producte.

Segons les dades de l’oficina estadística alemanya, entre els mesos d’agost de 2013 i juliol de 2014 i tenint en compte la quantitat total de vi importat per Alemanya, els vins espanyols ocupen el segon lloc: Itàlia 37&%, Espanya 22%, França 16,8%, Sud-àfrica 6%, Xile 4% i Estats Units 3,7% són els principals països d’origen de les importacions de vins alemanys.

Oportunitats en el mercat alemany de vins

És un mercat obert, no únicament a productes d’altes països membres de la Unió Europea, si no també a productes de països de la resta del món. És un mercat amb un potencial de creixement per a les exportacions de vins d’Espanya per:

  • Una predisposició positiva dels alemanys cap a Espanya i els vins espanyols.
  • Espanya té capacitat de subministrar volums així com vins d’alta qualitat.
  • Els vins espanyols són molt aptes per a la gastronomia alemanya.
  • Potencial de creixement en zones geogràfiques amb escassa presència de vi espanyol.

El mercat alemany està en procés de concentració en la distribució i en les compres però amb potencial en els canals de distribució existents i emergents. En concret:

  • Amb potencial per obrir/aprofitar nous canals de distribució com Internet.
  • Buscar oportunitats de creixement en canals tradicionals de distribució.
  • Incrementar presència en canal de gastronomia aprofitant la bona relació qualitat/preu dels vins espanyols i el sistema de càlcul en la gastronomia alemanya.
  • Posicionar-se en canals tradicionals com a subministrador clau dels importadors (key supplier).
  • Cobrir zones geogràfiques de poca presència, però amb gran potencial de consum.