Actualitat

L’exportació, una prioritat estratègica per a les empreses catalanes.

El port de Barcelona. Exportacions CatalanesBin

En el Port de Barcelona s’hi concentra gran part de l’activitat exportadora de Catalunya

Tot i l’actual context de crisis econòmica en què està immers el nostre país, les exportacions catalanes han augmentat un 40% en els darrers quatre anys, A Catalunya, per tant, el sector que ofereix un cert dinamisme a l’economia és l’exterior.

El 1986, amb la incorporació de l’Estat espanyol al mercat comú Europeu, l’economia catalana va experimentar un important augment en el procés d’internacionalització. Amb la crisis econòmica, aquest procés s’ha accentuat i s’ha situat com una prioritat estratègica per a les empreses catalanes.

El 2013 es va assolir un nou rècord històric: 49.050 van ser les empreses catalanes exportadores, un 6,8% més que el 2012, les quals, impulsades especialment pel sector tèxtil, elèctric, químic i farmacèutic van generar 58.382,7 milions d’Euros.

Un altre fet a destacar és la diversificació de les exportacions. Tot i que el 62,7 % de les exportacions es concentren en mercats europeus, al 2013, les exportacions van créixer especialment a tots els països emergents, destacant regions com l’Àfrica (9,5%),  liderats per Algèria (21,3%) i Sud-àfrica (20,2%); l’Àsia (5,1%), on destaca Singapur (26,3%) i Xina (9,6%); i l’Amèrica Llatina  (2,2%), on sobresurt Perú (52,5%) i Xile (15,9%).

Quan als mercats de proximitat, el principals clients internacionals de les empreses catalanes són per aquest ordre: França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Regne Unit i Suïssa. Els Estats Units ja ha esdevingut el 8è client,

A International Team Consulting tenim les claus per activar el comerç exterior de la seva empresa. Posis en contacte amb nosaltres i l’ajudarem:

Júlia Farré
Sòcia Consultora a International Team Consulting
jfarre@int-team.com