Actualitat

Exportar a Alemanya: els sectors amb majors oportunitats de negoci per a 2015

Exportar a Alemania Sectores para 2015 ITC bin 200x300

ITC disposa d’una delegació a Alemanya dirigida per consultors experts en el mercat germànic i creada per a donar resposta a aquelles empreses catalanes interessades en exportar a Alemanya.

Alemanya va tancar el 2014 confirmant el dinamisme de la seva economia, amb un creixement del 1,6% del seu PIB i mostrant de nou un comportament positiu en les seves importacions que varen augmentar un 2% respecte la xifra assolida el 2013. Aquestes dades reafirmen l’atractiu del mercat alemany per a les empreses catalanes exportadores.

Com en la majoria de mercats, és aconsellable que les empreses interessades en exportar a Alemanya s’assessorin bé abans per poder detectar les oportunitats de negoci. Així mateix, cal que s’informin prèviament sobre el funcionament burocràtic i fiscal propi del territori alemany.

Des de la delegació d’International Team Consulting a Alemanya, hem realitzat un estudi per a poder detectar els dos principals sectors que presenten millors oportunitats de negoci en el 2015.

Alimentació ecològica

Alemanya és el major consumidor d’alimentació ecològica d’Europa i el segon a nivell mundial només per darrera dels Estats Units. La creixent preocupació dels alemanys per portar una dieta equilibrada i per consumir productes alimentaris cultivats de forma natural ha impulsat la demanda d’aquests productes durant l’última dècada.

El mercat de l’alimentació ecològica a Alemanya va tancar l’any 2014 amb una facturació rècord de 7.910 milions d’euros, fet que va suposar un creixement del 4,7% respecte a la xifra assolida el 2013. Des del 2010, la facturació d’aquest subsector en territori alemany ha crescut a un ritme promig anual del 6% i per a l’any 2015 s’espera que el mercat creixi entre un 4% i un 6%.

Aquestes dades confirmen el boom de l’alimentació ecològica que actualment es viu a país germànic i que converteix el subsector en un dels més dinàmics de la seva economia.

La distribució dels productes alimentaris ecològics a Alemanya es realitza principalment a través de dos establiments: comerços alimentaris convencionals i tendes especialitzades en alimentació ecològica.

Els comerços convencionals, entre els quals hi trobem les principals cadenes distribuïdores Aldi, Lidl, Edeka o Rewe, acaparen el 54% de la facturació total dels productes ecològics en el mercat alemany. Un 32% de les vendes alemanyes es realitzen en tendes especialitzades, mentre que el 14% restant es factura a través de carnisseries, forns de pa, venda directa o venda online.

Per a les empreses catalanes que estiguin pensant en començar a exportar els seus productes ecològics a Alemanya és de vital importància establir el perfil de distribuïdor que millor s’ajusti a les seves necessitats per al mercat alemany. Un cop es disposi d’aquest perfil, una bona labor de cerca és un dels passos més importants per a garantir l’èxit de l’inici de l’aventura exportadora en el mercat alemany.

Subcontractació industrial

El sector de la subcontractació industrial es caracteritza per la seva heterogeneïtat, ja que forma part d’un ventall d’activitats molt diverses. Aquests diversitat es trasllada també als sectors on s’ubiquen els principals clients de les empreses subcontractistes.

Tradicionalment ha estat el sector de l’automòbil el principal client dels subcontractats industrials. En l’actualitat, segueix sent el sector-client més important per a les empreses subcontractants però durant els darrers anys ha perdut pes respecte a altres sectors com l’aeronàutic o el mèdic.

El bon comportament al llarg de l’últim any del sector automòbil a Alemanya es confirma per la creixent facturació que va experimentar al 2014, s’espera però que el ritme de creixement de l’industria es mantingui estable el 2015.

A aquestes bones notícies s’hi uneix un canvi de tendència en el comportament de les grans centrals de compra de l’industria automotriu que estan optant per augmentar les seves compres a subcontractistes europeus reduint així, encara que tímidament, el nivell de compres a subcontractistes asiàtics.

El sector aeronàutic és un altre dels principals motors que impulsa la facturació de les empreses subcontractistes. És difícil estimar el seu pes total en el mercat de la subcontractació industrial a Alemanya però el seu creixement és un fet. S’estima que durant els propers anys el sector aeronàutic alemany seguirà guanyant pes com a client del sector de la subcontractació industrial.

Per a les empreses subcontractistes interessades en començar a exportar regularment a Alemanya o en diversificar la seva cartera de clients alemanys, és fonamental poder identificar correctament i contactar els responsables de compres de les principals empreses contractistes ja que aquests aglutinen gran part del total de les compres realitzades a subcontractistes.

ITC disposa d’una delegació a Alemanya dirigit per consultors experts en el mercat alemany. Si vostè desitja obtenir més informació sobre els nostres serveis d’exportació a Alemanya no dubti en contactar-nos.

Katja Werno
Consultora a ITC especialista en el mercat alemany
kwerno@int-team.com