Equipo

Emilie Foisel – Consultora Júnior


Emilie Web

info@int-team.com

Emilie està cursant l’últim curs de la seva Màster en Comerç Internacional a l’escola de gestió ISAM-IAE a Nancy, França. Els seus diferents experiències professionals a l’estranger en el sector cosmètic i d’etiquetes adhesives li permeten parlar anglès i castellà amb soltesa a més del francès com a llengua nativa. En ITC, treballa sobre diferents projectes per a la internacionalització de pimes espanyoles al mercat francès i Benelux.