Actualitat

Les claus d’èxit per un bon posicionament del sector metal•lúrgic català a Alemanya

logocentremetal2El sector metal•lúrgic és un dels sectors més importants a Catalunya amb un pes  del 24% del  PIB català, i a nivell internacional  experimenta increments importants de les seves exportacions any rere any. Aquest dinamisme exportador ha de compensar  l’evolució negativa del mercat nacional  i, per tant, l’exportació  acaba essent el motor del l’industria metal•lúrgica a Catalunya.

Aquest fet, juntament amb la millora competitiva que ha experimentat el sector  en els darrers anys, ha propiciat  que les empreses hagin pogut aprofitar les oportunitats de negoci que oferien els mercats internacionals i, conseqüentment, posicionar-se en mercats claus com és l’alemany.

Alemanya és el principal mercat  per la metal•lúrgia catalana, tant és així que en el darrer any s’ha vist com  les exportacions a Alemanya incrementaven en un 32% i al mateix temps es mantenia com el  primer d’aquest sector a Catalunya.

Tota empresa catalana del sector metal•lúrgic que vulgui iniciar o potenciar les ventes al mercat alemany ha de disposar d’una xarxa adequada de distribuïdors i/o agents comercials, que ja disposin d’experiència  i, per tant, de clients potencials. La confiança i reputació que aquests intermediaris tenen al mercat farà que la nostra empresa entri amb molta més facilitat al mercat que si ho  féssim directament.

Tot i així, la cerca i selecció d’agents comercials al mercat alemany sol ésser complexa. Es tracta d’una figura complicada de trobar i, un cop localitzada, s’ha de contrastar i filtrar amb el perfil que encaixi amb la nostra empresa. Posteriorment, una bona gestió de l’agent és la clau per garantir l’èxit.  Per  la qual cosa, una selecció rigorosa, una bona negociació inicial, formació i acompanyament continuats, proactivitat, seguiment i control adequats, són algunes de les claus perquè la relació sigui fructífera per ambdues parts.

Per aquest motiu el Centre Metal•lúrgic de Sabadell, dins les actuacions del  Pla del Metall, organitza una jornada  sobre “Agents comercials comissionistes del sector metal•lúrgic a Alemanya: Eines per trobar l’agent adequat” el proper 25 de Novembre. La jornada, que comptarà com a ponent amb Júlia Farré experta en comerç internacional amb més de 13 anys d’experiència en el sector, i sòcia de International Team Consulting–ITC–, té com objectiu proporcionar les eines necessàries per a filtrar i seleccionar agents comercials, i garantir l’èxit de la relació a llarg termini.

Per més informació sobre les eines per trobar l’agent adequat a Alemanya contacteu a: info@int-team.com.