Actualitat

Exportar a França: selecció de comercials comissionistes

Redes comerciales en FranciaLa nostra consultoria en comerç exterior selecciona i gestiona xarxes de venedors i agents comercials multicartera a França des de fa més de 30 anys. A continuació, plasmem algunes de les claus per a la selecció adequada, amb la finalitat d’evitar invertir equivocadament recursos humans i econòmics, entre molts d’altres.

Els següents punts s’han de tractar de forma gairebé immediata amb un possible agent comercial a França, ja que són les claus per entendre la seva activitat i encaix en la nostra oferta i necessitats:

 

 • Les marques/fàbriques que representa,
 • La clientela que visita,
 • La zona geogràfica que cobreix,
 • L’exclusivitat que té amb aquestes marques,
 • La remuneració/comissió amb la que treballa.

Com es defineix en l’article L.134-1 del codi de comerç francès, un agent comercial és una persona que treballa de manera independent i que negocia i tanca contractes de venda, de compra, de lloguer o de prestació de serveis en nom i per compte de productors, industrials, comerciants o altres agents comercials.

Aquesta faceta d’independència és clau per entendre les relacions entre un agent comercial i la seva representada. El deure de la representada és proporcionar a l’agent comercial totes les eines necessàries per la venda del producte i/o servei, així com respondre a totes les peticions que consideri adequades en un temps acordat prèviament. Tanmateix, no li podrà exigir les mateixes responsabilitats o tasques que a un comercial assalariat.

Tanmateix, tot i la seva independència, per garantir relacions a llarg termini, s’ha d’identificar a agents comercials que s’adeqüin a la forma de treballar de l’empresa. A més, dels cinc aspectes mencionats anteriorment, us recomanem tenir en compte el següent:

 • Analitzeu el seu perfil professional: quina experiència té en el sector? Té experiència tècnica o comercial? Quant temps fa que és agent comercial? Està acostumat a viatjar? Si el producte té una tecnicitat complexa, l’agent ha de complir amb un bon coneixement tècnic.
 • Pareu atenció a la seva personalitat: és molt important treballar amb un agent amb qui poder comunicar-se fàcilment. Donat que treballarà a distància, és important que des del principi hi hagi bona sintonia i la comunicació sigui fluïda. Si no és així, tingueu en compte que durant la relació tampoc ho serà. Per la seva part, com a empresa representada, heu de ser seriosos, proactius i coherents.
 • Agent o agència: entengueu bé l’organització i el personal de l’agència, en el cas que es tracti d’un equip.
 • Recolliu dades sobre la seva xifra de vendes: us aconsellem buscar la xifra de facturació dels últims cinc anys com a mínim. Heu de saber com ha evolucionat la seva activitat abans de començar una nova col·laboració.

COM US PODEM AJUDAR

A International Team Consulting, us aportem un valuós know-how del sector industrial i, des del 1995, donem suport a més d’un centenar d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, italianes, portugueses, americanes i marroquines en els seus processos d’exportació a mercats internacionals.

Contacteu amb els nostres assessors en consultoria internacional per informar-vos millor sobre els nostres serveis de venda i exportació per a empreses industrials en mercats internacionals.

Exportar a França via agents comercials multicartera

Agentes comercialesEls agents comercials multicartera són una excel·lent via per exportar a França. Tothom qui hagi gestionat una xarxa d’agents comercials lliures en qualsevol país europeu sap que la gestió periòdica és una tasca difícil ja que no es tracta de personal assalariat, sinó tot el contrari, són comercials autònoms que representen vàries marques i, per tant, amb interessos propis. Tanmateix, la complexitat és més gran quan els hem d’anar a buscar per substituir als que es jubilen o als que no encaixen en els objectius de la nostra empresa.

La impressió dels nostres clients, i de les pimes en general, és que els agents comercials bons ja estan fitxats, i que els que queden no sempre encaixen en els perfil de comercial que ells busquen. El nostre equip d’assessors en comerç exterior disposa de més de 30 anys d’experiència en la gestió comercial internacional i, dia rere dia, demostra tot el contrari. Hi ha agents comercials multicartera a comissió molt vàlids al mercat, el que falla és el procés de cerca que utilitzen les pimes.

Normalment, les empreses pengen anuncis en webs sectorials o especialitzats i/o esperen que apareguin agents a les fires, però desconeixen el procediment adequat de cerca i selecció. A més, la pressa per cobrir territori porta a les empreses a tancar acords amb agents comercials sense que hi hagi una bona avaluació prèvia. En la nostra assessoria d’internacionalització ho tenim clar: una bona avaluació garanteix vendes sostingudes a llarg termini, i evita la percepció d’inconstància i inestabilitat de la marca en el mercat de destinació, que es podria generar si hi hagués canvis cada cert nombre d’anys a causa d’una selecció d’agents inadequada.

La nostra consultoria en comerç internacional rep moltes peticions i consultes al respecte cada any. De la mateixa manera, també oferim suport durant el procés de negociació i tancament de contractes i/o la creació i gestió de xarxes d’agents comercials sota els nostres serveis d’outsourcing de comerç exterior, la gestió externalitzada del departament d’exportació.

 


COM US PODEM AJUDAR

A International Team Consulting, us aportem un valuós know-how del sector industrial i, des del 1995, donem suport a més d’un centenar d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, italianes, portugueses, americanes i marroquines en els seus processos d’exportació a mercats internacionals.

Contacteu amb els nostres assessors en consultoria internacional per informar-vos millor sobre els nostres serveis de venda i exportació per a empreses industrials en mercats internacionals.

Exportar als Estats Units: Les tecnologies de la Sanitat

Exporter aux Etats-Unis : le secteur de la santé

EXPORTAR ALS Estats Units: LES OPORTUNITATS PER ALS OPERADORS DEL SECTOR SANITARI

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies en el si del sector mèdicosanitari, són nombroses les oportunitats que sorgeixen per a aquelles empreses que volen exportar als Estats Units i, en particular, en els següents àmbits i reptes:

 • La cura i assistència a pacients de la tercera edat
 • Big Data i Intel·ligència Artificial
 • La propietat de les dades sanitàries

L’estat de Tennessee és líder nacional en el sector sanitari, i ofereix nombroses oportunitats comercials per a aquelles empreses que vulguin exportar les seves activitats al mercat nord-americà. El 70% de les decisions de compra de subministrament de productes i serveis mèdics i sanitaris del mercat nacional es decideixen des de Nashville i les centrals de compra de les empreses establertes en aquest estat. De la mateixa manera, Tennessee acull una part de l’equip d’ITC, des de la seva oficina a la ciutat de Nashville i capital de l’estat.

INSTITUCIONS QUE DONEN SUPORT ALS OPERADORS COMERCIALS

Les start-ups i els emprenedors del sector sanitari reben un suport considerable per part de l’estat de Tennessee. Vàries institucions, entre les quals destaca el Nashville Health Care Council (NHCC), guien a les empreses interessades i les ajuden a identificar els àmbits i les competències de més valor en el sector.

Le Big Data et l'Intelligence Artificielle dans le secteur médical

El director de la nostra oficina a Tennessee, consultor especialitzat en comerç internacional i r

esponsable d’enllaç de projectes als EUA i LATAM, va participar recentment en la conferència “Developping Health Care Ventures: Successful Entrepreneurs Investing in the Next Generation“, que va tenir lloc a la ciutat de Nashville a finals d’agost. La conferència va ser organitzada pel NHCC i moderada per Margaret Dolan de Launch Tennessee (organisme per la promoció d’iniciatives privades) en la que van participar tres brillants empresaris del sector:

 

Els assistents van poder sentir com els participants compartien detalls sobre el seu recorregut professional, comentaven els reptes propis del mercat estatunidenc, i com explicaven com van saber treure profit de les noves tecnologies per assolir l’èxit empresarial. Per a tots ells, el Big Data i la Intel·ligència Artificial són dos àmbits clau en l’avenir dels futurs projectes comercials del sector de la sanitat.

 

Com podem ajudar-vos

Hem reforçat la nostra presència als EUA, la qual cosa ens ha permès ampliar la nostra activitat de consultoria en comerç internacional. Els nostres consultors, ara presents a Nashville, poden acompanyar les activitats del vostre departament d’exportació al mercat nord-americà.

A International Team Consulting, us aportem un valuós know-how del sector industrial; des de l’any 1995, hem ajudat a més d’un centenar d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, italianes, portugueses, americanes i marroquines en els seus processos d’exportació a mercats internacionals.

Poseu-vos en contacte amb els nostres assessors en consultoria internacional per obtenir més informació sobre els nostres serveis de venda i exportació per a empreses industrials en mercats internacionals.

Innovació comercial en l’era de la tecnologia

La irrupció de les noves tecnologies als mercats ha generat un ecosistema d’empreses, empreses derivades (spin-off) i empreses emergents (start-up) que està revolucionant la forma d’entendre els negocis. Aquest nou mercat, amb productes molt innovadors i avançats, on s’integren eines com la IA, el BigData i la sensòrica, juntament amb un client omnicanal més informat i exigent, està canviant completament els models de gestió comercial.

Els sectors tradicionals com la indústria i l’energia s’han reinventat afegint capacitats tecnològiques transversals a d’altres, com: la robòtica, la biotecnologia, la mobilitat elèctrica i les ciutats intel·ligents. Això afegeix una nova dimensió als productes comercialitzats i a les oportunitats de penetrar en diferents mercats i clients.

Molts d’aquests focus d’innovació són empreses sense la capacitat, el temps ni el coneixement específic per implantar els protocols i les eines necessaris per a la comercialització dels seus productes. Per necessitat, han descobert el mateix que altres empreses més grans en la cerca de millora: que la transferència de coneixement d’especialistes amb un ampli ventall d’experiència en sectors i mercats diversos té un impacte directe sobre les vendes. És en aquestes empreses mitjanes o més grans en les quals una combinació de recursos propis i outsourcing comercial obtenen els millors resultats.

El repte que tenen aquestes organitzacions en un mercat cada vegada més complex i competitiu és alinear tots els departaments en una cultura on el centre sigui el client, que actuï com a factor amplificador, generi engagement i aconsegueixi conquerir la lleialtat dels clients, així com dotar les diferents àrees de negoci de recursos i eines per treballar la comunicació dels seus productes des d’una visió de 360º amb la qual articular un missatge clar, concís i senzill que doni protagonisme als atributs fonamentals del producte.

No hem d’oblidar que igual que la tecnologia requereix actualitzacions constants, l’estratègia comercial ha d’innovar en sistemes i processos per no caure en l’obsolescència. La implementació d’eines especialitzades pot portar-nos a capitalitzar els milers de dades que tenim i transformar-les en informació estratègica que ens aporti més coneixement del client i el mercat.

Cada cop són més les empreses que estan externalitzant l’activitat comercial i compten amb la figura d’un consultor comercial amb experiència contrastada en la comercialització de productes innovadors en sectors avançats. Des d’International Team Consulting, consultoria comercial i internacional especialitzada en els sectors industrial i tecnològic hem ajudat a centenars d’empreses d’Espanya, França, Alemanya, Anglaterra o Marroc, entre d’altres, a introduir les seves innovacions al mercat i a identificar targets i nínxols que no havien identificat prèviament i que han suposat desenvolupaments horitzontals dels seus negocis.