Actualitat

Alemanya continua comprant

Dia rere dia observem les múltiples oportunitats que presenta el mercat alemany per a les PIMES espanyoles tot i ser un mercat saturadíssim com ara tota l’Europa Occidental. Aquesta mateixa setmana, una empresa del sector consum, ha assistit a reunions amb 6 distribuïdors potencials que ja coneixien els seus preus, havien rebut mostres, i estaven oberts a seguir negociant. Una altra empresa, ja exportadora, del sector EPI, ha tornat molt satisfeta de les seves reunions amb 7 agents comercials i 1 distribuïdor al país: ja tenen quasi tota la xarxa comercial d’Alemanya coberta. Hem rebut noves comandes de clients del sector de la refrigeració industrial per a un client espanyol. No importa el sector: tots estan d’acord amb la diferència que existeix entre la capacitat de compra i serietat dels clients finals a Alemanya comparades amb qualsevol altre país europeu.

Desprès del mercat francès, Alemanya representa el segon país de destí de les exportacions espanyoles. El país disposa d’un teixit industrial fort, productor i exportador, amb necessitat d’importacions de productes pels sectors de l’automòbil, químic, màquina-eina i farmacèutic. Altres a destacar són el de l’alimentació i begudes, amb èmfasis als en els productes biològics. El tèxtil i l’hàbitat espanyol estan ben considerats i identificats amb disseny i qualitat.

Un mercat d’aquesta envergadura i força a Europa és  indubtablement exigent i competitiu, però això s’ha de veure com una oportunitat més que com una barrera. La desconfiança cap a Espanya, fruit de la recent crisis, va disminuint i, si la nostra oferta pel que respecta al preu, servei i producte és competitiva, hi tenim cabuda. Aquests factors, junt amb una adaptació cultural en quant a idioma i rigor, ens garanteixen la nostra entrada i/o consolidació en el mercat, com ho demostren múltiples empreses espanyoles que ja gaudeixen d’una xifra de facturació interessant en el gegant d’Europa.