Actualitat

Alemanya, el major exportador i importador del món, després de la Xina i els Estats Units.

Alemanya és el tercer país exportador e importador del mundo.

Alemanya és el tercer país exportador e importador del món.

Alemanya és el mercat més gran d’Europa amb un alt poder adquisitiu i un risc baix per a les empreses. Els factors que faciliten el comerç entre Alemanya i Espanya són la proximitat geogràfica, cultural i l’estabilitat política i econòmica.

Alemanya és, per Espanya, el segon soci comercial després de França. En el primer semestre de 2013, les exportacions espanyoles cap a Alemanya varen augmentar un 5% (12,4 mil milions d’Euros). Espanya hi exporta en primer lloc, vehicles i components de l’automòbil, seguit per productes alimentaris, productes químics, maquinària i productes electrotècnics.

Altres sectors del mercat espanyol també d’interès per a l’exportació  a  Alemanya és l’enginyeria mecànica, química, mecànica de precisió, enginyeria mèdica, biotecnologia, nanotecnologia, indústria aeroespacial i la logística.

taula principals productes exportats Alemanya

Les inversions directes d’empreses industrials alemanyes a Espanya juguen també un paper important en l’economia espanyola les quals han ascendint a 267 milions d’Euros en el primer semestre del 2013. L’activitat comercial de les aproximades 1.100 empreses alemanyes a Espanya garanteixen uns 300.000 llocs de treball.

Els productes “Made in Spain” són ben valorats a Alemanya ja que desperten sensacions positives entre els consumidors alemanys.