Actualitat

Capítol 1. Per què França?

Amb una població de 65 milions d’habitants, França ofereix nombroses oportunitats a les empreses Catalanes.

Des de fa anys, el país veí és el nostre principal soci comercial i ha esdevingut el primer destí en exportacions de les empreses catalanes, acullin quasi la cinquena part del total de les ventes a l’exterior.

França és la llar de les companyies mundials líders en indústries innovadores i és el tercer major receptor d’inversió estrangera directa. I com ho aconsegueix?

  • La ubicació estratègica de França, situada al cor de l’Europa occidental està ben servida per una comunicació altament desenvolupada i una xarxa de transport (ara també amb la connexió de tren d’alta velocitat entre capitals) que facilita la visita a clients i l’organització de reunions en un sol dia de viatge.
  • Mateixa franja horària.
  • Situació política i econòmica estable.
  • El mercat francès és similar al Català en quan a legislació, tecnologia, demanda, innovació…
  • No hi han aranzels ni duanes
  • Condicions de pagament són similars.
  • Les relacions de negoci amb les empreses franceses tendeixen a ser a llarg termini.
  • França acull algunes de les Fires Comercials més importants del món relacionades amb el sector de:

–          Biotecnologia i productes farmacèutics.
–          Software i TIC.
–          Indústria Digital i Media.
–          Moda.
–          Articles per a la llar.
–          Medi ambient.
–          Aeroespacial.
–          Transports i automoció.
–          Agroalimentari.
–          Construcció.
–          Seguretat i defensa.
–          Equipament industrial.
–          Embalatges.
–          Subcontractació Industrial.

Tots aquets factors afavoreixen la generació d’oportunitats de negoci entre els dos països.

Tot i així, la pregunta que formulem és: És fàcil entrar en el mercat francès? La resposta és NO. França és un mercat madur i exigent i requereix, per part de les empreses, quatre elements imprescindibles: professionalitat, serietat, constància i domini de la llengua francesa.

Dit això, serà imprescindible que aquella empresa que desitgi exportar amb garanties d’ èxit es prepari prèviament i no actuï de forma poc professional o amb fórmules poc adequades per a l’exportació.

Per aquest motiu a International Team Consulting suggerim i defensem que les empreses amb pocs coneixements en exportació es deixin assessorar per professionals amb experiència que l’ajudin a preparar-se i trobar les vies d’entrada adequades.

Lucille Dubos
Consultora a ITC especialitzada en el mercat francès
ldubos@int-team.com