Actualitat

Capítol 2: Pistes per trobar un agent comercial a Alemanya

lupaUn dels mètodes que dóna millor resultat per trobar un agent comercial a Alemanya és:

 • Posar una anunci en la revista professional del col·legi d’agents comercials d’Alemanya: http://www.handelsvertreter.de/index.html  o realitzar una cerca lliure entre els 7500 agents inscrits en aquesta organització previ pagament de 250 Euros. Recomanem prioritàriament la cerca lliure perquè només una petita part dels agents que ens poden interessar llegiran l’anunci.
 • Crear una base de dades amb els agents pre- seleccionats en funció de la informació disponible al portal.
 • Realitzar una presentació atractiva dels nostres productes i/o serveis en alemany. Ha de ser breu però ha de destacar, de forma molt clara, els punts forts de la nostra oferta.
 • Posar-nos en contacte telefònicament amb tots i cadascun dels agents pre-seleccionats (la taxa de tornada d’un contacte per e-mail és molt baixa), contrastar telefònicament l’activitat, enviar l’email de presentació i tornar a cridar per contrastar el interès. En un segon e-mail, enviar informació complementària.
 • Plantejar obertament totes les preguntes que considerem necessàries per avaluar al candidat: productes representats, anys d’experiència, edat, zona coberta, estructura de vendes, percentatge de comissió desitjat.
 • Contestar oberta i ràpidament aquelles preguntes que plantegi l’agent.
 • Seleccionar només als agents que compleixin el perfil preestablert i semblin realment interessats en la nostra proposta.
 • Preparar un viatge durant el qual es coneixeran als candidats i s’avaluaran les diferents opcions. És important realitzar-ho al més aviat possible perquè el contacte no “es refredi” i confirmi que el nostre interès i serietat són autèntics.
 • Escollir al/els candidat/s i proposar un contracte just.

Els requisits bàsics que deu complir el nostre agent comercial són:

 • La complementarietat: és necessari que representi actualment empreses que ofereixin productes i  serveis complementaris als nostres, és a dir, que es dirigeixin al mateix client i, si és possible, al mateix interlocutor dins de l’empresa client, sense representar competència per a la nostra empresa.
 • L’experiència: és fonamental que acumuli una experiència com a agent comercial de productes complementaris de, com a mínim, dos anys per tal de garantir-nos que coneix bé el mercat i el treball d’agent comercial i que no es desgastarà o frustrarà ràpidament, fent-nos perdre un temps preciós en la seva formació i seguiment.
 • L’empatia: deu existir un sentiment d’enteniment mutu entre l’agent i l’empresa. Convé descartar sense dubtar aquells candidats poc coherents, les demandes dels quals no semblen raonables o amb els quals, senzillament, no ens sentim còmodes des d’un inici.