Actualitat

Capítol 3: Principals sectors econòmics al Senegal: Agrícola i ramader.

Nuestro equipo de consultores le ayudará a desarrollar su actividad exportadora e importadora en Senegal. Imagen: campo de cacahuetes en Senegal.

El nostre equip de consultors l’ajudarà a desenvolupar la seva activitat comercial (exportadora, importadora…) al Senegal. Imatge: Camp de cacauets al Senegal.

Tal i com indicàvem en els dos últims capítols dedicats al Senegal: Per què exportar a Senegal? i Senegal: com portar a terme les negociacions amb distribuïdors, importadors, representants, agents comercials… el mercat senegalès ofereix una sèrie d’avantatges per aquelles empreses catalanes que estiguin interessades en aquest país com a possible destí de les seves activitats.

En aquest nou capítol ens centrarem en els sectors primaris, un dels principals sectors de l’economia senegalesa que ofereixen interessants oportunitats de negoci per a les empreses catalanes: l’agrícola i ramader.

L’agricultura representa un 7.0% del PIB. És un sector clau per a l’economia senegalesa i una palanca per a activar el creixement i la millora de la seguretat alimentària, els llocs de treball i la reducció de la pobresa. És un sector a cuidar i d’alta prioritat per el govern senegalès. El país presenta una sèrie de factors que el converteixen en un lloc atractiu per a les inversions en agricultura i agro-indústria. Té un clima ideal per a l’agricultura fora de temporada i es beneficia d’una bona logística de transports marítims i aeris per abastir els mercats europeus. Per altra banda, els mercats locals estan en expansió amb la creixent urbanització i existeix un marge important per anar substituint les importacions amb productes locals. 

Les principals zones de cultiu es troben en els deltes i les valls dels seus principals rius, el riu Senegal (al nord del país, establint frontera amb Mauritània) i el riu Casamance (al sud del país, a la franja entre Guinea Bissau i Gàmbia).

Les explotacions agrícoles industrials de cert tamany són escasses i es limiten al cacauet, el sucre, el cotó i, en menor mesura, el tomàquet industrial. La principal producció local és el cacauet, que es produeix al Senegal central i oriental. El cultiu del cacauet té una dimensió social important: 7 de cada 10 agricultors produeixen cacauets i s’estima que un terç de la població senegalesa depèn directa o indirectament del seu cultiu. El segueixen amb importància cultius resistents a la sequia com el mill i el sorgo a la regió central i nord del país, així com l’arròs (el país és deficitari en aquest cereal).

El Senegal és el primer productor i exportador mundial d’oli de cacauet (el segon productor d’exportació darrera dels productes de pesca i per davant del cotó).

Pel que fa a les fruites i hortalisses, la producció es manté orientada fonamentalment a satisfer la demanda interna, que absorbeix el 95% del total de la producció.

En resum, la horticultura de fora de temporada presenta interessants oportunitats de negoci gràcies a l’intent, per part del govern, per millorar la productivitat i el valor afegit del sector primari mitjançant el pla REVA (Retorn a l’Agricultura), un macroprojecte consistent en el desenvolupar una xarxa de modernització del sector agrícola per tot el país, mitjançant la implantació d’una sèrie de punts-nusos d’alta productivitat i especialització.

La ramaderia constitueix un subsector important del sector primari, representant un 27% del mateix i un 3.8% del PIB. Les principals cabanes són de boví, caprí i oví. Per la seva banda, la producció lletera resulta insuficient per a cobrir la demanda, per la qual cosa la importació de llet en pols és imprescindible per a l’elaboració de productes làctics.

El sector de la pesca marítima és la primera font de divises del país i representa un 12.4% del PIB del sector primari i un 2.8% del PIB total.

Per a més informació sobre com desenvolupar la seva activitat exportadora i importador al Senegal, contacti amb:

Cristina Danon
Consultora Sòcia especialista en mercats africans.
Cdanon@int-team.com

Fonts:
Càmbra de Fuerteventura
Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Dakar

Pròxim article:
Principals sectors econòmics a Senegal: Industrial i de serveis.