Actualitat

Capítol 4: principals sectors econòmics al Senegal: Industrial i de serveis.

mines d'or Senegal bin

El nostre equip de consultors l’ajudarà a desenvolupar la seva activitat (exportadora, importadora…) al Senegal. Imatge: Mina d’or al Senegal.

Els sectors industrials i de serveis (o també anomenat sector secundari) representa un 20,5% del PIB del Senegal.

El sector alimentari i de begudes, és segurament el més important en aquesta segmentació. S’hi produeix farina i derivats de la farina, oli de cacauet, sucre, làctics, cervesa, refrescos, embotellats d’aigua mineral i conserves vegetals i de peix. Existeixen varies empreses de fabricació de galetes, farina de blat i mill. Al Senegal existeixen unitats industrials, en subsectors com el làctic (hi ha petites unitats en pasteurització, cap però, de tractament UHT). Cal destacar també el moment de dinamisme del sector de les begudes.

El sector tèxtil és un sector molt integrat, amb empreses presents en totes les etapes del procés, des de la recollida del cotó, fins a la confecció. Com en el cas de la indústria agroalimentària, la tèxtil es basa en el processament de la producció agrícola, sobretot del cotó.

Un altre sector important és el de la construcció i materials de construcció, que van travessar un moment àlgid el 2007 (amb un creixement del 11,7%) gràcies a les obres públiques prèvies a la celebració de la cimera de l’Organització de la Conferència Islàmica a Dakar, el març de 2008 i que va servir per estimular el sector.

El 2010 hi va haver també una reactivació en el sector dels materials de construcció impulsada per les obres de l’autopista de peatge Dakar-Diamniadio i del nou Aeroport Internacional Blaise Diagne.

El sector químic senegalès té un pes rellevant en l’economia i està, així mateix, considerablement diversificat. Existeix una refineria de petroli amb capacitat de 1,4 milions de tones/any i unitats industrials d`àcid sulfúric i fosfòric, adobs, piles, plàstics, pintures, fàrmacs, productes fitosanitaris i perfumeria. Avui per avui, la producció de la refineria es destina bàsicament al mercat local i les reexportacions van destinades fundamentalment a Mali.

El sector de l’energia travessa una situació d’inestabilitat. Sent l’energia fonamental per al desenvolupament en tots els sentits (reducció de la pobresa, generació de llocs de treball, desenvolupament econòmic), el país segueix tenint carències i freqüents talls de subministrament.

En el sector miner, l’explotació dels jaciments de fosfats constitueix l’activitat dominant, encara que en el país destaquen també els jaciments d’or, ferro, marbre, turba i titani, que estan poc explotats. No obstant, la mineria representa tan sols un 0,9% del PIB de Senegal. En els últims anys el sector dels fosfats ha viscut un procés de reestructuració, al integrar-se les activitats de producció d’àcid fosfòric i fertilitzants a les d’extracció de fosfats sota el paraigües de l’ICS. Aquesta operació d’integració vertical i d’ampliació de capacitat ha comptat amb el finançament francès, alemany i nord-americà. El sector miner és considerat com a prioritari pel Govern Senegalès, que busca promoure les indústries extractives i de transformació dels recursos minerals existents, així com la cerca de nous recursos. Tot i així, és necessari el capital estranger i millorar la xarxa d’infraestructures de transport (carretera i/o ferrocarril) en les regions amb jaciments sense explotar.

L’exploració petrolífera constitueix una altra de les prioritats del govern del Senegal, i compta amb el suport del Banc Mundial. La societat pública PETROSEN realitza de forma continuada noves prospeccions. Tot i els esforços portats a terme en les últimes dècades, el subsòl senegalès està poc explorat, concentrant-se, bona part de les activitats d’aquest gènere, en els voltants de Dakar (Sebikotane i Thiès), sense massa èxit i offshore a Casamence (on s’ha trobat cru pesat i indicis de petroli lleuger). L’estratègia governamental passa per l’explotació d’aquests recursos per aconseguir una major autonomia energètica, augmentar les exportacions i disminuir els costos energètics a mig i llarg termini.

Més de la meitat del consum energètic senegalès prové de fonts tradicionals com la fusta i el carbó vegetal, amb el consegüent cost en termes de desforestació. La producció de combustible fòssil ha estat sent molt modesta, limitant-se de fet, al jaciment de gas natural de Tullow Oil, a les rodalies de Dakar. Senegal és un país pobre en recursos energètics, pel que la dependència energètica de les importacions és enorme.

L’estratègia governamental pretén liberalitzar el sector, replantejant el paper de l’estat, disminuint la dependència del petroli i promovent les energies renovables. Per aquest motiu s’ha llençat un Pla d’Electrificació Rural a càrrec de l’Agència Senegalesa d’Electrificació Rural (ASER). La situació de l’electrificació rural (20% front al 42% a nivell nacional), sent l’objectiu de l’ASER electrificar el 50% de les comunitats rurals senegaleses.

El sector serveis és el que contribueix de forma majoritària al PIB, suposant un 65,7% del mateix.

Per la seva part, les telecomunicacions han registrat un dèbil increment (+3,3%) confirmant-se la tendència d’alentiment del sector, després de varis anys de dinamisme. Això s’explica degut a una menor demanda interna, així com per una saturació de la telefonia mòbil (principal motor del subsector) que va arribar a la xifra de 6,4 milions d’abonats el 2009, el que representa la meitat de la població del país.

En quant als serveis immobiliaris, els dos principals promotors són la SICAP i la SNHLM, que configuren la promoció de la vivenda planificada. Juntament a ambdues societats hi actuen altres societats privades i particulars que compten amb el suport financer de vàries institucions bancàries. Senegal es troba avui entre els països africans amb la tassa de població urbana més elevada, en torn al 44%.

L’activitat turística ha estat, en aquests darrers anys, una important font de divises del Senegal, que va arribar a posicionar-se com el primer destí turístic de l’Àfrica Occidental.

Font: Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Dakar.

Altres articles sobre Senegal:

Capítol 1: Per què exportar al Senegal?

Capítol 2. Senegal: com portar a terme les negociacions amb distribuïdors, importadors, representants, agents comercials…

Capítol 3: Principals sectors econòmics al Senegal: Agrícola i ramaderia.