Exportación E Internacionalización

Exportar als Estats Units: Les tecnologies de la Sanitat

Exporter aux Etats-Unis : le secteur de la santé

EXPORTAR ALS Estats Units: LES OPORTUNITATS PER ALS OPERADORS DEL SECTOR SANITARI

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies en el si del sector mèdicosanitari, són nombroses les oportunitats que sorgeixen per a aquelles empreses que volen exportar als Estats Units i, en particular, en els següents àmbits i reptes:

 • La cura i assistència a pacients de la tercera edat
 • Big Data i Intel·ligència Artificial
 • La propietat de les dades sanitàries

L’estat de Tennessee és líder nacional en el sector sanitari, i ofereix nombroses oportunitats comercials per a aquelles empreses que vulguin exportar les seves activitats al mercat nord-americà. El 70% de les decisions de compra de subministrament de productes i serveis mèdics i sanitaris del mercat nacional es decideixen des de Nashville i les centrals de compra de les empreses establertes en aquest estat. De la mateixa manera, Tennessee acull una part de l’equip d’ITC, des de la seva oficina a la ciutat de Nashville i capital de l’estat.

INSTITUCIONS QUE DONEN SUPORT ALS OPERADORS COMERCIALS

Les start-ups i els emprenedors del sector sanitari reben un suport considerable per part de l’estat de Tennessee. Vàries institucions, entre les quals destaca el Nashville Health Care Council (NHCC), guien a les empreses interessades i les ajuden a identificar els àmbits i les competències de més valor en el sector.

Le Big Data et l'Intelligence Artificielle dans le secteur médical

El director de la nostra oficina a Tennessee, consultor especialitzat en comerç internacional i r

esponsable d’enllaç de projectes als EUA i LATAM, va participar recentment en la conferència “Developping Health Care Ventures: Successful Entrepreneurs Investing in the Next Generation“, que va tenir lloc a la ciutat de Nashville a finals d’agost. La conferència va ser organitzada pel NHCC i moderada per Margaret Dolan de Launch Tennessee (organisme per la promoció d’iniciatives privades) en la que van participar tres brillants empresaris del sector:

 

Els assistents van poder sentir com els participants compartien detalls sobre el seu recorregut professional, comentaven els reptes propis del mercat estatunidenc, i com explicaven com van saber treure profit de les noves tecnologies per assolir l’èxit empresarial. Per a tots ells, el Big Data i la Intel·ligència Artificial són dos àmbits clau en l’avenir dels futurs projectes comercials del sector de la sanitat.

 

Com podem ajudar-vos

Hem reforçat la nostra presència als EUA, la qual cosa ens ha permès ampliar la nostra activitat de consultoria en comerç internacional. Els nostres consultors, ara presents a Nashville, poden acompanyar les activitats del vostre departament d’exportació al mercat nord-americà.

A International Team Consulting, us aportem un valuós know-how del sector industrial; des de l’any 1995, hem ajudat a més d’un centenar d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, italianes, portugueses, americanes i marroquines en els seus processos d’exportació a mercats internacionals.

Poseu-vos en contacte amb els nostres assessors en consultoria internacional per obtenir més informació sobre els nostres serveis de venda i exportació per a empreses industrials en mercats internacionals.

Exportar Industria a Alemanya

El Ministeri Federal d’Economia i Energia alemany ha publicat un document amb el títol “Estratègia nacional per a la indústria 2030 – Directrius estratègiques per a una política industrial alemanya i europea”, que conté l’esborrany d’una estratègia per al sector industrial alemany i europeu i que explica amb detall quins són els sectors clau tant nacionals com internacionals.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquesta estratègia és treballar amb els socis econòmics per ajudar a garantir i a recuperar l’excel·lència econòmica i tecnològica, la competitivitat i el lideratge industrial a nivell nacional, europeu i mundial en totes les àrees rellevants.  Aquest és un prerequisit per als resultats econòmics d’Alemanya de forma col·lectiva i per tal que els llocs de treball i la prosperitat dels seus ciutadans estiguin assegurats i puguin créixer a llarg termini.

Objectius principals:

 • Expansió gradual de la contribució de la indústria al valor afegit brut del 23% al 25% a Alemanya i el 20% a la Unió Europea per l’any 2030.
 • Aquest objectiu s’ha d’aconseguir mitjançant les economies de mercat, l’economia privada, l’autorresponsabilitat i, si és possible, sense la intervenció de l’Estat. En casos excepcionals, l’acció de l’Estat pot estar justificada o fins i tot podria ser necessària si es volen evitar greus desavantatges per a l’economia i el benestar nacionals.
 • S’hauria d’aconseguir una contribució a l’aparició d’una economia social de mercat global que pugui conduir a més mercat i prosperitat per a tothom a llarg termini.

Camps d’acció principals:

Un camp d’acció principal de l’”Estratègia Industrial Nacional 2030″ és l’enfortiment de tecnologies clau, com la digitalització, la intel·ligència artificial i la producció de bateries. Només aquells que tinguin i controlin les noves tecnologies podran competir de forma permanent en els mercats internacionals.

Altres camps d’acció:

 • Reforçar la classe mitjana industrial
 • La mobilització de més capital de risc per a inversions de risc
 • Advocar per l’obertura dels mercats, l’enfortiment del multilateralisme (inclosa la modernització de l’OMC) o per unes condicions generals homogènies internacionalment (“igualtat d’oportunitats “).
 • La promoció i la preservació de la sobirania tecnològica
 • Millorar les condicions bàsiques (per exemple, els preus de l’energia, els impostos i les cotitzacions socials)
 • La revisió de la legislació sobre ajudes estatals i la competència

Àrees industrials clau en les que Alemanya ha sigut, i és, líder:

 • Indústries de l’acer, el coure i l’alumini
 • Indústria química
 • Enginyeria mecànica i d’instal·lacions
 • Indústria de l’automòbil
 • Indústria òptica
 • Indústria de dispositius mèdics
 • Sector de les tecnologies verdes
 • Indústria de defensa
 • Indústria aeroespacial
 • Fabricació additiva (impressió 3D)

A International Team Consulting hem desenvolupat un important know-how en el sector industrial i, des de 1995, hem donat suport a centenars d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, americanes, marroquines, italianes i portugueses en els seus processos d’exportació a mercats internacionals. Contacteu amb la nostra consultora de comerç internacional per obtenir més informació sobre els nostres serveis d’outsourcing i outsourcing de vendes per a empreses industrials en mercats internacionals.

 

El sector aeronàutic al Marroc

El sector aeronàutic al Marroc es troba en la seva màxima esplendor. Una prova d’això és que porta 5 anys de creixement anual del 20%, i un valor total de 1.200 milions d’euros.

El país s’ha posicionat com un mercat clau en la subcontractació aeronàutica, i destaca en sectors com el cablejat, mecànic, caldereria, composites, o el muntatge mecànic.

La implantació de BOMBARDIER, amb una inversió de 200 milions d’euros i que va generar 850 llocs de treball directes i 4.400 d’indirectes, confirma la importància del mercat. Aquesta esplendor ha atret a altres grans empreses com EATON, AEROLIA, HEXCEL, ALCOA i STELIA.

A més de les empreses mencionades, entre les 130 empreses que s’han instal·lat al llarg dels últims quinze anys al Marroc, destaquem els següents líders en aeronàutica:  EADS, BOEING, SAFRAN, LISI AEROSPACE, LE PISTON FRANÇAIS, DAHER, SOURIAU, RATIER FIGEAC, EATON i LES ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE.

La nostra empresa compta amb un consultor propi en el lloc de destinació amb un gran coneixement del sector aeronàutic, extremament ben connectat amb el govern i la indústria. Si voleu suport en la vostra introducció comercial o implantació al país, no dubteu en posar-vos en contacte amb la nostra assessoria en mercats internacionals, nosaltres us ajudarem.

Exportar a França: sectors claus industrials

La Direcció General per a la Competitivitat, Industria i Serveis (DGCIS) francesa, que també és la Direcció General d’Empreses a França, ha publicat recentment un document que presenta les 34 iniciatives sectorials prioritàries en el sector industrial a França en els pròxims anys.

Segons la consultora McKinsey, aquestes iniciatives ofereixen un altíssim potencial en valor i ocupació. La consultora estima que en 10 anys es crearan 480.000 llocs de treball i es generaran 45.500 milions d’euros en valor afegit, dels quals un 40% té el seu origen en l’exportació.

El Ministeri d’Economia, Industria i Treball, a través de la DGCIS, exposa que per a la renovació de la indústria francesa és essencial que aquestes iniciatives siguin punt de trobada de la força productiva del país, incloent investigadors, enginyers, dissenyadors, operaris i emprenedors.

A continuació, fem una llista dels sectors prioritzats en els que el Ministeri francès centrarà els seus recursos, apostant per la renovació i la innovació contínua de la indústria francesa:

 • Energies renovables
 • Cotxes universals amb un consum inferior als 2 litres per 100 km
 • Estacions de càrrega elèctriques
 • Autonomia i potència de bateries
 • Vehicles autònoms (sense conductor)
 • Avions elèctrics i pròxima generació d’avions
 • Dirigibles de càrregues pesades
 • Software i sistemes integrats
 • Satèl·lits amb propulsió elèctrica
 • Tren d’alta velocitat del futur
 • Vaixells que respectin el medi ambient
 • Teixits tècnics i intel·ligents
 • Indústria de la fusta
 • Materials verds i reciclables
 • Renovació termal d’edificis
 • Xarxes elèctriques intel·ligents, Smart Grids
 • Gestió de la qualitat i l’escassetat de l’aigua
 • Químics verds i biocombustibles
 • Biotecnologia mèdica
 • E-Health, Digitalització de la sanitat
 • Equips mèdics i tecnologia sanitària nova
 • Productes innovadors per a l’alimentació segura, sana i sostenible
 • Big data
 • Cloud computing (informàtica en núvol)
 • E-learning (formació en línia)
 • Sobirania en el camp de les telecomunicacions
 • Nanoelectrònica
 • Equips connectats
 • Realitat augmentada
 • Serveis contactless
 • Súperordinadors
 • Robòtica
 • Ciberseguretat
 • Planta industrial del futur

A International Team Consulting hem desenvolupat un important know-how en el sector industrial, donant suport des de l’any 1995 a centenars d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, americanes, marroquines, italianes i portugueses en els seus processos d’exportació a mercats internacionals. Contacteu amb la nostra consultoria en comerç internacional si voleu més informació sobre els nostres serveis d’externalització i outsourcing de vendes per a empreses industrials en mercats internacionals.

Font: Pla de Renovació Industrial a França,, DGCIS https://www.entreprises.gouv.fr/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/la-nouvelle-france-industrielle.pdf