Testimonis

Marsi Bionics

Indústria Biònica

L’empresa Marsi Bionics, que es dedica al desenvolupament d’exosquelets biònics per ajudar a caminar a persones que presenten algun tipus de trastorn neurodegeneratiu, va contractar els serveis d’ITC per dur a terme part de l’estratègia d’un pla de viabilitat, centrant-se en el màrqueting pla i una estratègia definida d’internacionalització. El projecte es va centrar dins del Marc del programa Horitzó 2020 per a la preparació de la proposta instrument per Pime-Fase 2, de manera que l’estudi de mercat es va centrar en quins eren els principals països objectiu dins de la regió Europea. ITC va desenvolupar un treball minuciós i detallat, lliurat en temps i forma. Durant l’execució del projecte, ITC va mantenir nombroses converses amb Marsi Bionics, explicant-li els seus avanços i establint punts en comú de per on s’havia d’anar desenvolupant el treball. En tot moment l’entitat va estar informada dels avenços del projecte, de les converses mantingudes amb actors claus del sector, de les cobertures sanitàries establertes a cada país europeu, etc. Cal reconèixer i donar-li mèrit a ITC sobre el treball desenvolupat, ja que Marsi Bionics és totalment conscient de la dificultat de trobar dades concretes i coherents sobre un sector que està encara en vies de desenvolupament i amb poc mercat. Fins i tot, en el cas de l’exosquelet pediàtrics, parlem d’un mercat inexistent. El treball final lliurat va ser molt complet, però la total satisfacció dels Marsi Bionics com a client es basa més en el servei a posteriori que segueix oferint ITC,  ja que sempre es mostra voluntari a col·laborar en qualsevol dubte que l’entitat li planteja pel que fa a mercat i estratègies d’internacionalització, no havent-se acabat la relació entre l’empresa i la consultoria després del lliurament del projecte. Pel bon servei ofert, és pel que Marsi Bionics va contractar de nous dels serveis d’ITC, aquest cop, per realitzar un estudi detallat de l’estalvi en la despesa sanitària que l’ús del exosquelet suposaria al Sistema Nacional de Salut (SNS) espanyol, sabent per endavant l’entitat el repte que això suposa.

Salutacions,

Mayte Sánchez
R & D & I Project Management Marsi Bionics
www.marsibionics.com