Testimonis

Pàver SL

Sector metalúrgia

La nostra experiència fins aquest moment ha sigut molt positiva gràcies a la professionalitat i  rigor del treball realitzat per part de la Consultora ITC amb l’ajuda del Centre Metal·lúrgic.

Ho definiria en 3 etapes:

Recerca
La recerca dels agents ha sigut molt eficient, per què creiem que s’ha entès clarament el nostre objectiu, doncs les empreses contactades i seleccionades  per la Trobada s’han ajustat al perfil que nosaltres necessitàvem, pel material rebut i la planificació de les etapes a seguir.

Trobada
La primera trobada d’entrevistes amb els agents prèviament seleccionats ha estat molt ben organitzada, tant pel lloc molt adient  com pel temps necessari per poder extreure un primer criteri de selecció prèvia, en el nostre cas de 3 empreses.

Selecció final
Encara que aquesta part l’hem fet directament nosaltres sense l’ajuda de la consultora, tant els consells com l’assessorament de la metodologia a seguir que se’ns va recomanar,  han sigut molt vàlids per poder obtenir la informació necessària de cada entrevista realitzada posteriorment, i que ens ha portat, creiem, a una decisió encertada, supòsit que serà confirmat a mesura que treballem conjuntament.   Finalment ja hem escollit a un d’ells i hem començat la col·laboració a partir de l’1 de gener d’aquest any.

Rosa Maria Mateu
Comercial d’exportació a Pàver S.L.