Actualitat

Consolidació de la BioRegió de Catalunya segons l’informe Biocat 2015

ITC forma parte, desde el pasado mes de mayo, del directorio de empresas del sector ciencias de la salud, Biotech y Medtech.

ITC forma part, des del passat mes de maig, del directori d’empreses del sector ciències de la salut, Biotech i Medtech.

L’entitat que coordina i dinamitza el sector de les ciències de la salut i la vida a Catalunya, Biocat, ha presentat recentment un informe on analitza la positiva evolució de la BioRegió entre 2013 i 2015.

Diversos indicadors així ho demostren com la creació de 75 noves empreses que, al costat de les ja existents, sumen un total de 734 empreses i 89 centres de recerca en aquest sector. Aquest fet situa Catalunya entre els 4 països europeus amb més empreses del sector salut per habitant. Aquestes van facturar un 24% més respecte a l’informe anterior superant els 14.000 milions d’euros el 2014 i donant feina a 42.000 persones. Aquestes millores han estat aconseguides tot i que la inversió pública i privada en R + D ha caigut gairebé un 11% en els últims anys.

Un altre aspecte a destacar és l’excel·lència científica de la BioRegió que aporta el 0,99% a la producció científica mundial més de ser el segon país de la UE en nombre d’ajuts atorgats per l’European Research Council (ERC).

ITC forma part, des del passat mes de maig, del directori d’empreses del sector ciències de la salut, Biotech i Medtech. La seva dilatada experiència en aquest àmbit és deguda a la realització de diversos estudis de mercat, a la recerca de Partners per a empreses del sector o al suport que ofereix a l’obtenció de subvencions mitjançant el SME INSTRUMENT HORIZON 2020 de la Unió Europea entre d’altres.