Actualitat

Continua amb èxit el programa France à la Carte dissenyat per La Cecot i International Team Consulting

Vàries han estat les empreses que al llarg d’aquests anys s’han beneficiat dels serveis de France à la Carte. Els creadors del programa, La Cecot i International Team Consulting valoren molt positivament els resultats obtinguts fins ara i segueixen apostant per aquest servei que ofereix a les empreses participants el millor assessorament i eines pràctiques per accedir al mercat francès o incrementar les vendes potenciant o millorant el canal existent.

France à la Carte combina, al llarg d’un any, seminaris, formació, assessorament individualitzat i execució de les tasques de prospecció comercial.

International Team Consulting a més d’idear el projecte, és també el responsable d’executar el programa mitjançant les següents accions:

Prospecció i Acció comercial basat en la realització de material corporatiu en francès,  prospecció comercial a clients ja existents o nous clients, cerca d’agents comercials comissionistes o distribuïdors a França, preparació de viatges amb agendes de visites i el seu corresponent seguiment.

Accions de suport in-situ mitjançant la cerca i supervisió de consultors júnior nadius francesos, resolució de qüestions de comerç amb França i seguiment, revisió i anàlisi de les accions realitzades.

Accions de formació adaptades a les necessitats detectades com a preàmbul al pla d’acció, amb temàtiques molt diverses i aspectes necessaris per a la preparació de viatges, avaluació de candidats, preparació d’ofertes i negociació, etc.

Per a més informació sobre el programa contacteu amb:

La Cecot
Tel. 93 736 11 00
clubcecotexportadors@cecot.org
www.cecot.or