Actualitat

El futur del sector de la construcció espanyola: la exportació

El present i futur de les empreses del sector de la construcció espanyola es centra en les exportacions a Amèrica Llatina i el Magrib, en particular als mercats com Brasil, Colòmbia, Marroc i Algèria. Altres regions com Rússia i el Mitjà Orient també presenten oportunitats per les empreses espanyoles.

Encara que el 54% de les exportacions del sector de la construcció espanyola se centren en els països de la Unió Europea, les vendes només han augmentat del 2006 al 2012 en un 5.7%. No obstant això, el creixement a Amèrica Llatina durant el mateix període ha estat del 403% i al Magrib del 109%.

Parlem de països emergents, on conèixer i treballar amb el contacte adequat és crucial: tenir contactes amb els interlocutors del Govern, empreses públiques i privades que hagin guanyat licitacions (constructores, promotores, enginyeries, consultories…), distribuïdors e importadors ja introduïts, agents comercials amb els contactes adequats… sense aquests contactes serà impossible per a les PIMES i grans empreses entrar i consolidar les seves vendes.

Informeu-se bé abans d’entrar, realitzeu varis viatges de prospecció per conèixer als actors locals, rebeu feedback, analitzeu les oportunitats i establiu relacions periòdiques personals amb els partners potencials. Recordeu que són mercats dels que no es pot esperar resultats a curt termini, més bé a llarg, però probablement quan arribin superin les vostres expectatives.

Font de les xifres: “El potencial exportador de la construcció espanyola”, Construmat