Actualitat

El Marroc, oportunitats de negoci per a les empreses catalanes

A través del Pacte Nacional pel Desenvolupament Industrial 2009-2015, el Govern Marroquí està portant a cap una modernització de la indústria, donant suport, especialment uns sectors considerats estratègics: l’agroalimentari, l’automòbil, l’aeronàutic, l’electrònic, el tèxtil cuir i la deslocalització industrial (offshore).

L’objectiu d’aquest pla és reduir les carències i modernitzar la indústria, facilitar la inversió, construir plataformes industrials, crear llocs de treball i augmentar la producció i les exportacions. Les empreses catalanes, poden per tant, obtenir importants oportunitats de negoci en el país magrebí, especialment en els següents sectors:

Construccions i materials de construcció.

L’any passat el mercat marroquí va registrar un augment en la demanda de matèria prima per a la construcció, maquinària i mà d’obra qualificada.

El Govern magrebí desenvolupa, en aquests moments, varis projectes de gran envergadura que han donat un gran impuls al sector de la construcció i les obres públiques. S’han iniciat ja els treballs en projectes relacionats amb la vivenda social, la eradicació de les xavoles, la creació de ciutats balneàries i urbanitzacions turístiques, així com noves infraestructures portuàries, viàries i ferroviàries repartides per tot el país.

Agricultura i indústria agroalimentària.

El sector agrícola suposa prop del 19% del PIB nacional (un 15% correspon al sector de l’agricultura i el 4% al de la agroindústria). En total, el sector dóna treball a més de 4 milions de persones, 100.000 de les quals es dediquen exclusivament al sector agroalimentari.

El Pla Marroc Verd és part de la nova estratègia agrícola portada a cap pel Ministeri d’Agricultura i Pesca Marítima, amb l’objectiu de consolidar els èxits ja obtinguts en matèria agrícola i fer front als nous desafiaments que es presenten en el procés d’obertura cap a nous mercats.

La gradual modernització del sector agrícola marroquí suposa una demanda important en maquinària agrícola i productes relacionats amb el sector (envasos, embalatges, plàstics, llavors, etc.).

Sector pesquer. 

El sector pesquer marroquí ha posat en marxa una estratègia ambiciosa i global amb la vista posada al 2020. La coneguda com Halieutis té per objectiu l’actualització i modernització dels diferents segments del sector pesquer, així com la millora de la seva competitivitat i resultats. 

Energies renovables.

Aprofitant el potencial natural de què disposa, especialment en termes d’energia eòlica i solar amb 3.000 hores de sol a l’any, el Marroc està portant a terme un paper pioner en matèria de desenvolupament i de promoció de les energies verdes i renovables a la regió del Sud del Mediterrani. Ha adoptat una política d’energia neta que la posiciona actualment com el país Africà més avançat en aquesta matèria.

Sector turístic i indústries connexes. 

L’estratègia turística Visió 2020 té com a objectiu incrementar en dos punts percentuals el PIB del turisme de l’economia marroquí. Visió 2020 preveu la construcció de sis estacions balneàries a la costa del Marroc, la renovació de l’estructura hotelera existent, permetent als operadors catalans aportar la seva experiència i la seva tecnologia tant en la gestió hotelera com en les activitats referents a les indústries connexes.

Telecomunicacions i Noves Tecnologies de la Informació.

El Marroc està portant a terme actualment el procés de liberalització en el sector de les telecomunicacions, especialment en les activitats d’Internet i de les noves tecnologies tals com els Call Center. Dins del sector audiovisual, va sortir a licitació la concessió de freqüències d’emissió.

Tèxtil i confecció. 

El Marroc va suprimir el març de 2010 els impostos duaners per al sector tèxtil, seguint així l’acord que va tancar el país Africà amb la Unió Europea. Aquesta mesura és beneficiosa per a la indústria tèxtil catalana, ja que és un dels primer proveïdor en aquest àmbit productiu.

Mineria.

El sector miner representa un component essencial de l’economia nacional gràcies a una riquesa geològica favorable. La seva contribució al producte intern brut es xifra en un 6% inclosa la indústria de transformació de productes miners. El nou codi de mineria, molt més flexible i favorable a les empreses privades, ha fet que creixi l’ interès pel sector. Segons els estudis geològics, el sector té un gran potencial de creixement.

Material elèctric i electrònic.

L’esforç que està realitzant el govern marroquí en l’adequació de les normes de qualitat, especialment en aquest sector i l’eliminació de drets aranzelaris per aquests productes derivats de l’entrada en vigor de l’Acord d’Associació, faran més competitius als productes catalans cara a l’escassa producció marroquí. 

Automoció i components.

El sector compta actualment amb prop d’un centenar d’empreses i dóna treball al voltant de 30.000 persones.

L’automòbil ha estat seleccionat com a sector estratègic i el Pacte Nacional pel Desenvolupament Industrial 2009-2015, adopta una estratègia per a modernitzar la indústria marroquí i posicionar al Marroc com el principal centre d’inversions del Nord d’Àfrica.

El sector ofereix oportunitats de negoci mitjançant la implantació (com a plataforma d’exportació cap el mercat internacional), com a subministrament del mercat local en expansió o com a entrada en el mercat africà, amb importants perspectives de creixement i desenvolupament.

El parc automobilístic marroquí és antic amb uns vehicles d’edat mitja superior a 10 anys, pel que tot i ser un parc no molt extens, fa que es necessitin peces constantment. És un mercat on prima el preu per damunt de la qualitat i es demanen òrgans de precisió, com motors i caixes de precisió catalans i espanyols.

International Team Consulting, gràcies a la manifesta experiència en el mercat Marroquí, pot ajudar-lo a comercialitzar els seus productes o serveis en aquest país en ple desenvolupament.

Per a més informació contacti amb:

Júlia Farré
Socia Consultora a International Team Consulting
jfarre@int-team.com