Actualitat

El sector de l’aigua al Marroc

L’escassetat de l’aigua, la deficiència en la qualitat de la mateixa, la distribució desigual dels recursos hídrics, la falta de sanejament… són factors que segons fonts governamentals han de resoldre’s de forma prioritària en els propers anys al Marroc. És des d’aquest punt de vista de la producció i la distribució, que mitjançant importants inversions poden generar nombroses i interessants oportunitats de negoci per a les empreses catalanes, les quals gaudeixen actualment, d’una excel·lent reputació en el país Magrebí.

La demanda d’aigua potable ha experimentat recentment una evolució creixent i s’espera que es mantingui aquesta tendència en els propers anys. Els principals factors per el increment de la demanda són: l’augment de la població, l’augment de la tassa d’urbanització, l’augment de les necessitats en el medi rural, la forta demanda del sector privat (industrial i turístic principalment) i la demanda creixen del sector agrícola.

La perspectiva del sector és positiva. Hi ha varis plans estatals, tant en aprovisionament d’aigua potable com en sanejament, que suposaran importants inversions en els propers anys. L’Estratègia Nacional de l’Aigua (SNE) està dotada amb un pressupost de 82.000 milions de dírhams (al voltant de 7.450 milions de euros). El Pla Nacional de Sanejament (PNA) està dotat amb 50.000 milions de dirhams (al voltant de 4.545 milions d’euros) fins el 2020. Per altra banda, la ONEE (Office National de l’Electricité et l’Eau Potable) en el seu pla d’inversions 2011-2015 té previs destinar 1.638 milions d’euros en aigua potable i 559 milions d’euros en sanejament. Existeixen altres plans estatals que invertiran en el sector i cal destacar que el sector compta amb un important suport dels principals organismes financers internacionals.

Classificacions en el sector.

Segons el tipus de tractament d’aigua que es desitgi obtenir i els seus objectius d’utilització, el sector ofereix les següents classificacions.

– Potabilització. Tractament de l’aigua perquè pugui ser consumida per la població, segons les normes de qualitat de les autoritats.

– Dessalinització. Eliminar la sal de l’aigua del mar, obtenint aigua dolça.

Depuració d’aigües residuals. Tractament d’aigües ja utilitzades per aconseguir, a través de diferents procediments físics, químics i biològics una aigua de millor qualitat per a la utilització en la indústria o agricultura.

– Emmagatzematge: L’aigua sol ser un bé escàs i cíclic (disponibilitat condicionada als períodes de pluges, que solen donar-se en determinades èpoques de l’any). Per evitar l’escassetat d’aigua, es poden emmagatzemar en forma de pantans per a la seva posterior evacuació en èpoques amb majors necessitats.

– Aigües per a la indústria. Tractament d’aigua per a activitats industrials.

– Reutilització. Tractament d’aigua per a la posterior reutilització.
 

Els recursos hídrics

El Marroc, com a la majoria de països de la zona, viuen una crisis entre les necessitats d’aigua a l’alça i els recursos hídrics a la baixa. El desenvolupament de la irrigació privada, l’expansió del turisme, el desenvolupament industrial, l’augment poblacional i altres canvis en els usos eleven la demanda de l’aigua. I quines tendències han generat l’augment d’aquesta demanda?

Les tendències generals del consum vinculades a la:

– La pressió demogràfica i urbanització: Els països en vies de desenvolupament veuen com degut al creixement demogràfic augmenta cada vegada més la seva demanda d’aigua. La urbanització el 2013 va ser del 59.2% i el 2050 serà del 68,5%. Aquest increment de la urbanització provocarà l’augment de les necessitats d’aigua potable en entorns urbans.

– L’augment de les necessitats en el medi rural. L’accés a l’aigua potable en el medi rural és una de les prioritats del Govern Marroquí que ha aconseguit arribar a una tassa d’accés del 92%, equivalent a 12 milions d’habitants.

– La forta demanda del sector privat: Per augmentar el teixit industrial, el Marroc va llençar, a finals de 2006, el pla Emergence que té com a objectiu el desenvolupament econòmic i social del país a través dels següents sectors: offshoring, automòbil, aeronàutic, electrònica, agroalimentària, productes del mar, tèxtil i turístic.

– La demanda creixent del sector agrícola: el 2008 es va presentar el Pla Maroc Vert per a la revalorització del sector agrícola marroquí. Per portar a terme els projectes d’aquest pla és necessari reformar la política hidràulica mitjançant:

  • La mobilització de nous recursos.
  • El manteniment i ampliació dels perímetres de regadiu existents.
  • La gestió delegada de l’aigua de reg.
  • La tarifació incitativa.
  • La generalització de les tècniques d’irrigació modernes.
  • Utilització de l’aigua per a cultius d’alt valor afegit. 

Les tendències afectades per la localització geogràfica dels principals mercats:

D’acord amb lo mencionat, la demanda de l’aigua es pot dividir segons quatre criteris:

– Els destins turístics: dividits principalment per sis zones turístiques: zona costera del nord, (des de Saïda fins a Asilah), Litoral Central, Litoral Sud, Marrakech, Fez i Meknes, zones desèrtiques i de muntanya.

– La densitat de la població: és en les principals ciutats del Marroc on es porta a terme un consum més elevat d’aigua. La capital del Marroc és Rabat, però on es concentra una major part de la població és a Casablanca. 

– Les zones industrials. Existeix un total de 61 zones industrials repartides pel territori marroquí que comprenen una superfície de 3.144 hectàrees. La majoria d’elles situades a costat de las grans urbs. 

– Les zones agrícoles: Tal i com he mencionat anteriorment, gràcies al Pla Maroc Vert, les 16 regions agrícoles del Marroc es veuran beneficiades de diferents objectius en matèria de política agrícola de cara a l’any 2020. 

Canals de distribució i trobades comercials del sector.

L’existència d’empreses distribuïdores de productes relacionats amb el sector, ja siguin amb aprovisionament d’aigua, sanejament, productes de regadiu… són sens dubte de molta ajuda per a les empreses espanyoles interessades en exportar els seus productes i serveis al Marroc. Aquestes empreses distribuïdores acostumen a ser presents a l’ Eau Expo&Forum (www.eauexpo.com) i a Pollutec (www.pollutec-maroc.com/), dues fires que se celebren anualment a Casablanca.

A International Team Consulting som una agència de consultoria amb una llarga trajectòria en mercat exterior i tenim els mecanismes per ajudar-lo a comercialitzar els seus productes en el mercat Marroquí. Per a més informació contacti amb:

Julia Farre
Sòcia Consultora a International Team Consulting
jfarre@int-team.com

(Font d’aquest article: ICEX Marruecos)