Actualitat

El sector de l’automòbil a l’estat espanyol

Marcas multinacionales establecidas en el territorio español  y sus 17 plantas de fabricación.

Marques multinacionals establertes en territori espanyol i les seves 17 plantes de fabricació.

És mundialment sabut que Espanya és i ha estat durant dècades, un país de referència en la fabricació d’automòbils de marques internacionals, fet que a permès situar el sector com un dels principals motors de l’economia espanyola. 

Actualment Espanya se situa com el segon fabricant d’automòbils més gran d’Europa i l’11è a nivell mundial. És també el primer fabricant de vehicles industrials a Europa, incloent els vehicles lleugers.

En el mapa adjunt mostrem les 9 marques multinacionals que s’han establert en el territori espanyol al llarg dels anys i les seves 17 plantes de fabricació.

Una data interessant és que només el 10% dels vehicles fabricats a Espanya es queden al territori, el 90% restants s’exporten a 130 països.

La indústria de peces de recanvi és també un altre factor clau per a l’èxit del sector de l’automoció. Més d’un miler d’empreses pertanyents a 720 grups empresarials estan localitzats a Espanya amb l’objectiu d’oferir un servei ràpid i personalitzat a les plantes de fabricació. Vist des d’una perspectiva econòmica, la industria automobilística es tradueix en 27.500 milions d’euros, el 60% dels quals emergeix de les exportacions.

Després de cinc anys de recessió, el mercat de vehicles comercials espanyol va tancar el 2014 amb xifres impressionants. El mercat local va augmentar un 31,6% el 2014, la qual cosa va significar la taxa de creixement més elevada entre els països membres de la Unió Europea.

S’espera que aquests tendència a l’alça es mantingui a llarg de tot el 2015 ja que durant els primers dos mesos de l’any, el mercat de vehicles comercials espanyol ha crescut un 27%.

Analitzant els diferents subsectors, hem pogut observat que el més dinàmic de tots ha estat el mercat dels llums de vehicles comercials. El 2014, es van comprar a Espanya 113.863 llums de vehicles comercials, una xifra que va augmentar un 33.2% respecte al 2013.

Quan als vehicles comercials pesants, s’ha experimentat un 25,6% d’augment en les vendes.  Les vendes totals en aquest subsector ha arribat als 13.808. Les vendes entre països europeus va baixar un 6%. Els vehicles comercials mitjans i pesants van reduir-se un 8% a la Unió Europea, però el mercat espanyol va confirmar el seu bon estat de salut registrant un increment del 23,2% el 2014.

Les vendes de busos i autocars mitjans i pesants va pujar lleugerament un 1.4% a la Unió Europea i en el mercat espanyol les taxes de creixement van ser significativament majors arribant al 15%.

El 2013 la flota de vehicles espanyols va arribar als 27.617.785, una xifra que es va veure disminuïda en un 1.2% en comparació al 2012. Quan als vehicles comercials la xifra va arribar a 5.130.066 (el 18,6% de la flota total).

El mercat de la Eco-mobilitat elèctrica

Un fet a destacar és que Espanya és un dels països de la Unió Europea líder en el mercat de la Eco-electromobilitat. Espanya contribueix a la Eco-mobilitat elèctrica mitjançant el disseny i fabricació de components i com a proveïdor d’ infraestructures i xarxes d’intel·ligència. [1]

Empreses d’automòbils com Renault, Mercedes-Benz, Peugeot o Nissan estan ja fabricant a l’estat espanyol cotxes elèctrics d’alta potència i vehicles híbrids. A més a més, a Espanya existeixen fabricants de vehicles elèctrics homologats, 100% desenvolupats i fabricats a Espanya tals com la marca Comarth.

Així mateix, les empreses espanyoles especialitzades en “autoparts” ja estan proporcionant components i sistemes específics per a vehicles elèctrics i híbrids.

Per tal de dinamitzar aquest sector i activar el mercat de vehicles elèctrics, el Govern espanyol va iniciar el 2014 una campanya per subvencionar la compra de vehicles elèctrics, una ajuda beneficiosa tant per individus privats com per organitzacions públiques. La Federació de Governs Locals espanyols ja ha expressat el seu suport a aquest programa i s’espera que Ajuntaments i Governs autonòmics exerceixin un paper important en la compra i promoció d’ús dels vehicles elèctrics. Aquestes ajudes, expressades en xifres, suposen un descompte de 6.500 Euros per la compra d’un cotxe privat i de 20.000 Euros per l’adquisició d’un autobús elèctric. [2]

Aquesta mesura forma part dels nous objectius ambientals, acordats per tots els països de la Unió Europea per tal d’exercir pressió entre els governs europeus a l’hora de reduir la contaminació i ampliar l’ús de les energies renovables.

Per aquesta raó, els governs europeus estan començant a implementar programes d’ajuda per a promoure l’ús d’energies renovables entre els seus ciutadans i les indústries.

Les indústries europees per tant, hauran de fer un gran esforç per assolir els nous objectius ambientals proposats per la Unió Europea. Un exemple clar d’això, és el fabricant de camions IVECO, que amb dues fàbriques a l’Estat ha començat ja a produir vehicles híbrids a Espanya.

Algunes dades relatives a l’electromobilitat:

  • Actualment hi ha més de 100 projectes en aquest àmbit amb participació espanyola.
  • 74 empreses espanyoles i centres tecnològics han participat en el 60% dels projectes europeus destinats a aquests àrea.
  • Durant la Conferència Española Green Cars 2013 es van aplegar al voltant de 80 nous productes / tecnologies relacionats amb l’electromobilitat.

Canals de distribució

Tota empresa interessada en iniciar l’activitat comercial a España en el sector de l’automoció ha de tenir en compte les següents estratègies de penetració de mercat:

  • Mitjançant el contacte directe amb els clients potencials: treballar directament amb les empreses de fabricació de vehicles amb plantes de producció a Espanya.
  • Mitjançant socis comercials: molt indicat per a les empreses que ja estan operant a Espanya i que estiguin venent components per a la indústria espanyola de fabricació d’automòbils. Per a aquestes empreses és aconsellable que ofereixin una gamma de productes complementaris. Aquest canal pot accelerar el procés d’entrada al mercat, ja que les empreses que ja tenen una cartera de clients generen més confiança i els potencials socis comercials es mostraran més oberts a escoltar nous punts de col·laboració.
  • Mitjançant el contacte directe amb els serveis públics i les empreses de serveis públics.
  • A través d’una Joint-Venture amb una empresa que desitgi ampliar estratègicament la seva cartera i obrir una nova línia de negoci. Establir una relació comercial amb una empresa o entitat centrada en la indústria automotriu i amb una línia de negoci en actiu relacionada amb solucions amigables amb el medi ambient pot esdevenir una gran oportunitat empresarial.
  • Com a prescripció i generació d’oportunitats: pot ser interessant unir-se a associacions locals que promouen l’ús de les energies renovables entre els subsectors de l’automoció. Aquestes associacions tenen contacte directe amb un gran nombre de fabricants de vehicles amb seu a Espanya els quals poden també influir en l’acció governamental.

El próximo artículo lo dedicaremos al “El sector de la automoción en Alemania”.

Para más información sobre el mercado del automóvil en España o en el resto de países de la Unión Europa no dude en contactar ITC.

Següent capítol: “El sector de l’automòbil a Alemanya”.

[1]Font: Invest in Spain.  (http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjyw/~edisp/doc2014260495

[2]Projecte de Mobilitat Elèctrica (http://www.movele.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relmenu.17/relcategoria.1009/idpag.6)