Actualitat

El creixement del sector farmacèutic

Nuestros consultores especializados en internacionalización pueden ofrecerle información clave y fiable sobre nuevos mercados potenciales.

Els nostres consultors especialitzats en internacionalització ofereixen a les empreses informació clau i fiable sobre nous mercats potencials.

La indústria farmacèutica és un sector molt important a nivell mundial. Reagrupa les farmàcies, les parafarmàcies, els laboratoris farmacèutics i el ANSM (l’agència nacional de seguretat de la medicina i dels productes de salut). La indústria farmacèutica administra l’elaboració, la producció, la sortida al mercat i la vigilància de totes les medicines comercialitzades. Aquest sector concerneix també a les medicines destinades al sector veterinari.

L’activitat es concentra particularment en la recerca, desenvolupament i comercialització de les medicines utilitzades pels professionals de la salut.

El procés comporta la identificació de molècules actives, proves, estudis clínics de procediments d’aprovació, i en els casos favorables, la producció i la comercialització del producte.

El sector gaudeix d’un creixement del voltant un 4% anual, però tot i així, l’activitat farmacèutica és fràgil a causa de l’augment de l’esperança de vida lligat al progrés mèdic que difícilment arriba a cobrir les pressions deflacionistes del sector.

Els laboratoris situats en els països madurs pateixen la competència genèrica dinamitzada per la demanda de la classe mitjana dels països emergents àvids de medicines eficaces i poc costoses. També estan confrontats amb la caiguda de les patents d’algunes de les seves medicines a causa de l’erosió dels volums de negocis i de la seva reemplaçament per medicines més innovadores.

A nivell mundial, el sector va arribar al 8,8%, sobrepassant els 1.000 milions de dòlars. Segons un estudi realitzat per IMS Health, el sector hauria d’experimentar una progressió del 4% al 7% d’aquí a l’any 2018.

Els principals mercats es troben el dels països emergents com ara la Xina, el Brasil o l’Índia que sobrepassen el 10% del creixement anual. El creixement anual d’aquests països emergents pot arribar a ser d’entre el 8% i el 10% el 2017 mentre que el creixement dels països madurs s’estima que serà més moderat, de l’ordre de l’1% al 4% anual.

Sobre l’escena farmacèutica mundial apareixen nous mercats com Algèria, Colòmbia, Aràbia Saudita, Nigèria o Àfrica del Sud.

Segons Vicent Bildstein, President d’IMS Health France, aquests països es desenvolupen, registren creixements econòmics relativament sostinguts i col·loquen sistemes d’ajuda sovint dirigits a poblacions més pobres.

Per contra, el creixement en els països occidentals és feble a excepció d’Alemanya que ha assolit una taxa del 4%.

La indústria farmacèutica és en general innovadora, principalment en tractaments per al càncer, les malalties autoimmunes, la diabetis, les vacunes i els antivirals. El volum del negoci mundial farmacèutic és actualment de mil milions de dòlars dels quals provenen en gran part d’una quinzena de productes llançats al mercat recentment.