Actualitat

Els sectors emergents a Algèria

El mercat algerià ha experimentat, en els últims anys, un avenç en matèria de normalització política i estabilitat financera, que l’ha fet més atractiu per al comerç internacional i la inversió estrangera. La seva localització, a la conca mediterrània i la proximitat geogràfica a la península Ibérica, per la seva gran mida, junt amb el seu paper rellevant dins de l’estratègia energètica del nostre país i la seva progressiva obertura comercial i modernització econòmica, són factors que el situen com a mercat prioritari per als interessos econòmics i comercials espanyols.

Algèria compta, a més a més, amb escassos recursos hídrics, un sector agrari que només cobreix les necessitats del 50% de la població, un sector industrial amb un pes molt reduït (tant sols un 4% del PIB) i una població creixent. De fet, en sectors com l’agrícola, el pesquer, l’industrial o el comerç queda molt per fer, i són aquestes carències les que ofereixen grans oportunitat a les empreses espanyoles.

Amb la finalitat de reduir l’alta vulnerabilitat de la seva economia davant les fluctuacions dels preus del petroli i de les collites agrícoles i per donar suport a la modernització econòmica del país, el Govern algerià està apostant per una major diversificació.

Amb aquesta finalitat es troba immers en el foment d’una àmplia gama de sectors productius, a través de diversos programes i plans d’inversió.

Les infraestructures i la construcció de vivendes s’han convertit en una de les prioritats del Govern. En aquest sentit, el pla quinzenal d’Inversions públiques 2010-2014, aprovat el 2010 contempla d’inversió d’uns 212.000 milions d’euros per a la construcció de vivendes i infraestructures diverses: Inversions en vivenda (construcció de 2 milions d’unitats noves), en aigua, sanejament i gas natural (connectivitat de 2 milions de llars a les xarxes), obra hidràulica (25 sistemes de transferència), generació elèctrica en carreteres i ports,  instal·lacions esportives (80 estadis i poliesportius i 400 piscines),   altres instal·lacions socials (200 albergs juvenils), així com ordenació territorial, desenvolupament agrícola rural i suport a les pimes.

Al marge del Pla, però lligat al procés de modernització econòmica del país, existeixen també oportunitats de negoci en sectors com la mineria (en el que es comencen a produir concessions amb participació d’empreses estrangeres), el farmacèutic, el subministra d’equips i materials per el sector pesquer i per la construcció i el sector agrícola. Així mateix, poden identificar-se oportunitats en els serveis relacionats amb el comerç i en iniciatives emmarcades en processos de modernització puntuals, com és el cas dels plans de millora de la xarxa d’escorxadors del país o de la xarxa frigorífica nacional que garanteix la cadena de fred en la comercialització de productes alimentaris.

Derivat de l’àmplia activitat constructora, els sectors lligats a les activitats de la construcció (materials de construcció, material rodant per a infraestructures ferroviàries, material per a la construcció de vivendes, hospitals, etc.) són atractius per a l’exportació. Igualment, destacarien els sectors agroalimentaris (incloent-hi maquinària per a la seva modernització agrícola), electrònica o energètica.

Moltes són, per tant, les oportunitats per a les empreses catalanes que ofereix el mercat algerià i a International Team Consulting sabem com ajudar-lo a trobar els millors canals de venda per a la seva empresa, bé sigui mitjançant la figura de l’agent comercial o bé empreses de distribució. Contacti’ns i l’informarem.

Cristina Danon
Sòcia Consultora a Internacional Team Consulting, especialitzada en el mercat Magrebí.
cdanon@int-team.com