Actualitat

Entrevistes personals a 3 agents comercials francesos

La importància de disposar d’un bon agent comercial a comissió a França, entenent per bo que disposi de l’experiència i clients adequats, és inqüestionable. No obstant això, fem el necessari perquè l’agent funcioni?

Hem realitzat entrevistes a 3 agents comercials a França que han representat a empreses espanyoles durant anys perquè ens confirmin la seva percepció de les empreses espanyoles i els hem demanat què consideren crucial per vendre a França i desenvolupar el seu treball correctament.

Quina percepció té vostè dels productes espanyols?

Sr. P.R., agent comercial del sector de la construcció: “bons productes amb preus competitius”.

Sr. S.B., agent comercial del sector de confecció de moda: “els productes espanyols de moda en general ofereixen una qualitat adequada i sobretot un disseny diferenciador”.

Sr. D.B. agent comercial del sector de gran consum: “els productes espanyols poden ser molt competitius però moltes vegades no compleixen amb la normativa francesa”.

Què aprecia més quan inicia una col•laboració amb una empresa?

Sr. P.R., agent comercial del sector de la construcció: “l’empresa ha de garantir un seguiment continuat, una estructura que doni suport a la tasca comercial i ha de mostrar que disposa de coneixements del mercat que vol penetrar”.

Sr. S.B., agent comercial del sector de confecció de moda: “les empreses han d’acompanyar, estar al costat de l’agent comercial en les accions necessàries per a entrar el producte o servei al mercat: publicitat, màrqueting, comunicació…”

Sr. D.B., agent comercial del sector de gran consum: “és important que l’empresa tingui confiança en mi des del principi. També, l’empresa ha de disposar de fons suficients, una estructura interna adequada i coneixements bàsics abans de llançar-se a un nou mercat”.

Què valora més durant la seva col•laboració amb una empresa?

Sr. P.R., agent comercial del sector de la construcció: “simplement una col•laboració real, és a dir, intercanvis i comunicació contínua, coneixement del procés de producció, seguiment adequat i confiança. Així mateix, l’empresa ha de disposar de fons financers per a una prospecció de mercat”.

 Sr. S.B., agent comercial del sector de confecció de moda: “és important la qualitat del servei i, en particular la logística. Un producte “bonic” ja no és suficient, el servei abans de la venda i postvenda és essencial avui dia”.

Sr. D.B., agent comercial del sector de gran consum: “les claus d’èxit són una real consciència de la inversió financera que requereix una penetració a un mercat estranger en el sector consum, una motivació autèntica per créixer internacionalment i una confiança total en l’agent comercial”.

Utilitza vostè contracte? Quina clàusula considera bàsica?

Sr. P.R., agent comercial del sector de la construcció: “sí, l’ utilitzo. Essencial el respecte a la independència de l’agent”.

Sr. S.B., agent comercial del sector de confecció de moda: “sí. En cas de litigi, la clàusula relativa a la clientela és primordial. Els drets de l’agent no estan ben reconeguts. No obstant això, per a mi, un contracte no és el que té veritable valor. La relació entre l’empresa i l’agent es basa en una confiança mútua i el respecte moral. L’honestedat és molt important, desafortunadament, això només es percep a llarg termini”.

Sr. D.B., agent comercial del sector de gran consum: “treballar solament amb contractes macro. La clàusula relativa a les normes de productes és molt important per a mi.”

Vol afegir algun comentari més?

Sr. P.R., agent comercial del sector de la construcció: “per al sector que represento a vegades és essencial la presència de l’empresa al país, així que una joint-venture o associació amb una empresa francesa que faciliti l’entrada al mercat pot ser una opció molt vàlida i que les empreses han de valorar.

Sr. S.B. agent comercial del sector de confecció de moda: “les empreses han de tenir una estructura interna adaptada a la comercialització a mercats internacionals i assegurar-se de disposar de fons financers suficients”.

Sr. D.B. agent comercial del sector de gran consum: “el mercat francès és més competitiu que l’espanyol. Els espanyols haurien d’informar-se sobre el mercat francès i les normes requerides abans de iniciar la prospecció”.