Actualitat

Èxit amb el projecte de cerca i selecció d’agents comercials comissionistes alemanys per a un empresa gallega fabricant de panells per a portes  

ITC organiza para empresas españolas reuniones en Alemania para tratar los puntos iníciales de representación y distribución en el mercado Alemán

Itc organitza per a les empreses catalanes reunions a Alemanya per tractar els punts inicials de representació i distribució amb els agents comercials comissionistes.

International Team Consulting, consultora de referència en la internacionalització de Pimes va realitzar un exhaustiu estudi per a identificar i posteriorment filtrar agents comercials comissionistes alemanys ben introduïts en la indústria dels panells d’alumini i PVC per a portes. 

D’aquesta selecció varen sorgir 6 agents interessats en representar els productes gallecs, comercials comissionistes alemanys que encaixaven perfectament amb les característiques, necessitats i qualitats de l’empresa. Després d’aquesta mostra d’interès, s’han portat a cap reunions a Alemanya per tractar els punts inicials de representació i distribució en el mercat alemany.

Un cop finalitzada aquesta fase de selecció, filtratge i primer contacte entre les empreses i els agents comercials comissionistes, International Team Consulting recomana a les empreses catalanes seguir un protocol d’actuació que ajudarà a culminar l’èxit de la negociació.

Els passos recomanats per ITC són els següents: 

 • Tota relació amb un agent comercial ha de ser oficialitzada amb un contracte d’agent comercial. Els agents comercials alemanys us indicaran com podeu demanar una còpia a la Federació d’Agents Comercials CDH (si bé els models de la federació poden ajudar-vos a entendre la figura vista des del punt de vista de la legislació alemanya, és important que cada un de vosaltres disposeu d’un model de contracte d’agència estàndard internacional que adapteu segons el país i contacte identificat).
 • En una primera reunió no s’ha de discutir el contracte, donat que es necessiten almenys dues reunions per conèixer bé l’agent comercial i entendre si aquest i l’empresa poden treballar junts.
 • Actuacions per assegurar un bon funcionament de la relació comercial:
  • Convidar a l’agent a realitzar una visita a Catalunya.
  • Mantenir una segona reunió i acabar de definir aspectes de col·laboració que hagin quedat oberts.
  • Proposar un contracte des de l’empresa catalana.
  • Negociar el contracte amb l’agent comercial alemany.
  • Firma del contracte.
  • Primer viatge a Alemanya amb l’agent comercial.
 • El procediment de negociació pot necessitar d’1 a 3 mesos i per assegurar-nos un bon funcionament, el viatge ha de realitzar-se dins dels tres mesos següents a la firma de l’acord. Una bona formació de l’agent, proactivitat, seguiment i control són els ingredients per tal que l’agent treballi correctament i es generin vendes continuades i amb creixement.

Per a més informació sobre com exportar a Alemanya no dubti a contactar-nos:

Katja Werno
Consultora a ITC especialitzada en el mercat alemany