Actualitat

Exportar a França: electrònica i material elèctric

Els sectors de l’electrònica i material elèctrics són dels que més creixement han experimentat als últims anys a Espanya amb un creixement a l’any 2015 del 8’15% respecte a l’any anterior. A l’any 2015, i pel que fa als mercats internacionals, les exportacions espanyoles de material electrònic varen augmentar el 16’3% respecte a l’any anterior i que representa la continuïtat de la tendència des de l’inici de la crisis.

Aquesta dada ens ve a confirmar l’èxit assolit per la internacionalització endegada pel sector per millorar el seu posicionament competitiu en els mercats europeus i mundials. Els distribuïdors i consumidors acostumen a tenir una percepció molt positiva dels productes espanyols. Els consumidors consideren que la producció espanyola és cara però de qualitat, similar a les altres importacions de la Unió Europea, però d’una qualitat per sota de la d’Alemanya. Mirant les exportacions de forma regional, aquestes estan liderades per Catalunya, seguida de la Comunitat Valenciana, Madrid i Aragó.

La producció espanyola s’exporta majoritàriament a la Unió Europea (més del 56% del total) amb Alemanya i França com a destinacions destacades per a les exportacions espanyoles. Cal fer-ne menció també de les oportunitats detectades al Nord d’Àfrica, concretament al Marroc i Algèria. A l’any 2015, França segueix sent el client principal car importa el 15’5% del total i el comerç bilateral ha experimentat una notable reactivació aquest any passat. Les nostres exportacions mantenen un ritme i dinamisme remarcables i creixen per sobre de les importacions. L’exportació a França de maquinària i material electrònics era de € 1,953 milions a l’any 2015, un augment del 2% sobre el període anterior. D’aquesta forma podem dir que França és país d’oportunitats pel sector. Cal destacar que l’electrònica i la comunicació són dos mercats claus a França junt amb l’automoció, l’aeroespacial i l’armamentística.

Un canal de molt d’èxit a França és el de la distribució indirecta, és a dir mitjançant distribuïdors locals que s’afegeix a la venda directa.

Per a més informació sobre com podem ajudar-vos a escollir el canal de penetració que millor encaixi amb les vostres necessitats, no dubteu en contactar amb: Júlia Farré Socia Consultora en ITC jfarre@int-team.com

Fonts: http://smart-lighting.es/concluye-la-asamblea-general-afme-2016-las-ventas-sector-material-electrico-crecen-encima-del-8-2015/ http://smart-lighting.es/las-exportaciones-espanolas-de-aparatos-de-iluminacion-aumentan-mas-del-15-en-el-primer-semestre/ http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/en-cifras/index.html http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Electronica%20y%20TIC.pdf http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=FR#5 https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/francia/politica-y-economia http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/francia_ficha%20pais.pdf http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/francia_ficha%20pais.pdf