Actualitat

Exportar a França: selecció de comercials comissionistes

Redes comerciales en FranciaLa nostra consultoria en comerç exterior selecciona i gestiona xarxes de venedors i agents comercials multicartera a França des de fa més de 30 anys. A continuació, plasmem algunes de les claus per a la selecció adequada, amb la finalitat d’evitar invertir equivocadament recursos humans i econòmics, entre molts d’altres.

Els següents punts s’han de tractar de forma gairebé immediata amb un possible agent comercial a França, ja que són les claus per entendre la seva activitat i encaix en la nostra oferta i necessitats:

 

  • Les marques/fàbriques que representa,
  • La clientela que visita,
  • La zona geogràfica que cobreix,
  • L’exclusivitat que té amb aquestes marques,
  • La remuneració/comissió amb la que treballa.

Com es defineix en l’article L.134-1 del codi de comerç francès, un agent comercial és una persona que treballa de manera independent i que negocia i tanca contractes de venda, de compra, de lloguer o de prestació de serveis en nom i per compte de productors, industrials, comerciants o altres agents comercials.

Aquesta faceta d’independència és clau per entendre les relacions entre un agent comercial i la seva representada. El deure de la representada és proporcionar a l’agent comercial totes les eines necessàries per la venda del producte i/o servei, així com respondre a totes les peticions que consideri adequades en un temps acordat prèviament. Tanmateix, no li podrà exigir les mateixes responsabilitats o tasques que a un comercial assalariat.

Tanmateix, tot i la seva independència, per garantir relacions a llarg termini, s’ha d’identificar a agents comercials que s’adeqüin a la forma de treballar de l’empresa. A més, dels cinc aspectes mencionats anteriorment, us recomanem tenir en compte el següent:

  • Analitzeu el seu perfil professional: quina experiència té en el sector? Té experiència tècnica o comercial? Quant temps fa que és agent comercial? Està acostumat a viatjar? Si el producte té una tecnicitat complexa, l’agent ha de complir amb un bon coneixement tècnic.
  • Pareu atenció a la seva personalitat: és molt important treballar amb un agent amb qui poder comunicar-se fàcilment. Donat que treballarà a distància, és important que des del principi hi hagi bona sintonia i la comunicació sigui fluïda. Si no és així, tingueu en compte que durant la relació tampoc ho serà. Per la seva part, com a empresa representada, heu de ser seriosos, proactius i coherents.
  • Agent o agència: entengueu bé l’organització i el personal de l’agència, en el cas que es tracti d’un equip.
  • Recolliu dades sobre la seva xifra de vendes: us aconsellem buscar la xifra de facturació dels últims cinc anys com a mínim. Heu de saber com ha evolucionat la seva activitat abans de començar una nova col·laboració.

COM US PODEM AJUDAR

A International Team Consulting, us aportem un valuós know-how del sector industrial i, des del 1995, donem suport a més d’un centenar d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, italianes, portugueses, americanes i marroquines en els seus processos d’exportació a mercats internacionals.

Contacteu amb els nostres assessors en consultoria internacional per informar-vos millor sobre els nostres serveis de venda i exportació per a empreses industrials en mercats internacionals.