Actualitat

Exportar als Estats Units: Les ciutats intel·ligents o smart cities

La visión de Vincent Callebaut de París en el año 2050 como "Smart City"

La visió de Vincent Callebaut de París l’any 2050 com “Smart City”

El Departament de Transport dels EUA dissenya l’Smart City Challenge per crear la ciutat del futur.

L’Smart City Challenge ha enfrontat a 78 ciutats nord-americanes que, amb l’objectiu de millorar el transport, han presentat projectes integrals de tecnologies innovadores d’automoció, incloent la conducció de cotxes, vehicles connectats i sensors intel·ligents.

Anthony Foxx, Secretari de Transport dels EUA, va anunciar, fa tan sols uns dies, les ciutats finalistes que competeixen per aconseguir el finançament de 50 milions de dòlars que els permetrà millorar la intel·ligència de les seves ciutats, més 10 milions de dòlars més per part de l’empresa Vulcan Inc, propietat de l’empresari Paul Allen, un magnat nord-americà que donarà suport al desenvolupament del vehicle elèctric a la ciutat guanyadora, a més d’altres estratègies per a la reducció d’emissions de carboni. Les ciutats escollides han estat Austin, Columbus, Denver, Kansas City, Pittsburgh, Portland i San Francisco.

Fa tan sols uns dies, aquestes set ciutats finalistes van realitzar els seus pitches finals, mostrant les seves principals idees per al futur del transport:

Austin, Texas, va presentar proposta de vehicle automàtic, les estacions intel·ligents i la mobilitat del marketplace.

Columbus, Ohio, va presentar els sistemes de transport en temps-real i passadissos de transport intel·ligents.

Denver, Colorado, es va centrar principalment en la mobilitat a demanda i en els vehicles elèctrics.

Kansas City, Missouri, shuttles (llançadores) autònoms, aplicacions per a la mobilitat dels vianants i l’enllumenat públic intel·ligent.

Pittsburgh, Pennsilvània, es va centrar en la gestió intel·ligent del servei de càrrega, a instaurar una xarxa de transports autònom i en desenvolupar una aplicació que elabori informes d’accidents.

– San Francisco, Califòrnia, proposta de desenvolupament d’un vehicle automatitzat connectat i compartit.

– Portland, Oregon. Apps per a la seguretat en el transport, instal·lació de “quioscos” amb Wi-Fi que proporcionin accés a Internet i informació turística a les parades de trànsit i autobusos elèctrics.

La ciutat guanyadora serà anunciada al llarg d’aquest mes de juny.

Però què són exactament les Smart Cities o ciutats intel·ligents? Aquest model de ciutat és el resultat de la necessitat, cada vegada més gran, d’orientar la nostra vida cap a la sostenibilitat. Aquestes ciutats es serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per a disminuir el consum energètic i reduir les emissions de CO2. Algunes de les principals mesures per assolir la sostenibilitat vénen donades de recursos com els mitjans de transport i vehicles elèctrics, els panells fotovoltaics, els molins eòlics als fanals, panells solars per semàfors o senyals de trànsit, promoció i desenvolupament de l’ús de bicicletes …

I com aconseguim mesurar quines ciutats són intel·ligents i quins no? Hi ha 10 paràmetres claus pels quals es valora més a una ciutat que una altra: governabilitat, planificació urbana, gestió pública, tecnologia, medi ambient, projecció internacional, cohesió social, mobilitat i transport, capital humà i economia.

Segons l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics), si no es prenen mesures dràstiques el creixement econòmic i demogràfic el 2050 tindrà un impacte mediambiental i social sense precedents. Tenint en compte que la majoria de la població es concentrarà a les grans ciutats, es fa indispensable superar el desafiament dels més de 2.000 milions d’habitants addicionals per al 2050 i per això, la smart governance – sistemes de planificació estratègica, polítiques, accions, processos i altres eines de governança local- s’ha convertit, més que mai, en un factor crític per a crear ecosistemes urbans sostenibles.