Actualitat

Innovació comercial en l’era de la tecnologia

La irrupció de les noves tecnologies als mercats ha generat un ecosistema d’empreses, empreses derivades (spin-off) i empreses emergents (start-up) que està revolucionant la forma d’entendre els negocis. Aquest nou mercat, amb productes molt innovadors i avançats, on s’integren eines com la IA, el BigData i la sensòrica, juntament amb un client omnicanal més informat i exigent, està canviant completament els models de gestió comercial.

Els sectors tradicionals com la indústria i l’energia s’han reinventat afegint capacitats tecnològiques transversals a d’altres, com: la robòtica, la biotecnologia, la mobilitat elèctrica i les ciutats intel·ligents. Això afegeix una nova dimensió als productes comercialitzats i a les oportunitats de penetrar en diferents mercats i clients.

Molts d’aquests focus d’innovació són empreses sense la capacitat, el temps ni el coneixement específic per implantar els protocols i les eines necessaris per a la comercialització dels seus productes. Per necessitat, han descobert el mateix que altres empreses més grans en la cerca de millora: que la transferència de coneixement d’especialistes amb un ampli ventall d’experiència en sectors i mercats diversos té un impacte directe sobre les vendes. És en aquestes empreses mitjanes o més grans en les quals una combinació de recursos propis i outsourcing comercial obtenen els millors resultats.

El repte que tenen aquestes organitzacions en un mercat cada vegada més complex i competitiu és alinear tots els departaments en una cultura on el centre sigui el client, que actuï com a factor amplificador, generi engagement i aconsegueixi conquerir la lleialtat dels clients, així com dotar les diferents àrees de negoci de recursos i eines per treballar la comunicació dels seus productes des d’una visió de 360º amb la qual articular un missatge clar, concís i senzill que doni protagonisme als atributs fonamentals del producte.

No hem d’oblidar que igual que la tecnologia requereix actualitzacions constants, l’estratègia comercial ha d’innovar en sistemes i processos per no caure en l’obsolescència. La implementació d’eines especialitzades pot portar-nos a capitalitzar els milers de dades que tenim i transformar-les en informació estratègica que ens aporti més coneixement del client i el mercat.

Cada cop són més les empreses que estan externalitzant l’activitat comercial i compten amb la figura d’un consultor comercial amb experiència contrastada en la comercialització de productes innovadors en sectors avançats. Des d’International Team Consulting, consultoria comercial i internacional especialitzada en els sectors industrial i tecnològic hem ajudat a centenars d’empreses d’Espanya, França, Alemanya, Anglaterra o Marroc, entre d’altres, a introduir les seves innovacions al mercat i a identificar targets i nínxols que no havien identificat prèviament i que han suposat desenvolupaments horitzontals dels seus negocis.