Actualitat

International Team Consulting fixa, pel clúster de gràfiques de Barcelona, l’agenda de reunions amb clients finals francesos.

gestión agenda reuniones Cluster gràfiques Barcelona

ITC ofereix al Clúster el servei d’organització d’agendes de visites amb clients finals a França.

La gerència de BCN Cluster Graphic, l’associació de vuit empreses especialitzades en tècniques d’impressió auxiliars, ha viatjat a França per reunir-se amb les principals empreses de les indústries gràfiques del país.

International Team Consulting, va ser el responsable de gestionar l’agenda de visites i de tancar una tretzena de reunions B2B, entre el clúster i els clients finals del sector de les impremtes gràfiques de França.

En un primer viatge, s’han realitzat set de les tretze reunions fixades i les perspectives d’un acord comercial, segons el gerent del clúster, són en aquest punt de la negociació molt favorables.

Per a més informació:

Lucille Dubos
Consultora pel mercat Francès a International Team Consulting
ldubos@int-team.com