International Team Consulting

siliescu@int-team.com

Simona està graduada en Física i es va doctorar en Ciències de Materials i MBA. Posseeix gran experiència en el sector dels materials avançats, especialment ceràmiques i revestiments. En els últims 15 anys ha treballat per a empreses privades i públiques com a directora de I + D i Innovació cobrint tant aspectes tècnics i d’innovació com a activitats de transferència tecnològica. Compta amb experiència europea, nacional i autonòmica en programes amb alt enfocament en els impactes econòmics, activitats de difusió, estudis de mercat i plans de negocis. La Dra. Iliescu és la directora d’Internacionalització de la Innovació en ITC i el seu treball se centra en les activitats de Transferència de Tecnologia, la internacionalització de la innovació i les convocatòries del programa Horitzó 2020, especialment a l’instrument de les PIME.