Equipo

Raquel Maquieira – Consultora Sènior


  • rmaquieira@int-team.com

    Raquel Maquieira és Enginyeria Industrial (MSc), MBA i Postgrau en Direcció de Màrqueting, Vendes i Direcció Comercial. Compta amb experiència específica en la creació i acceleració comercial i estratègica d’empreses i start-ups, en pràcticament tots els sectors econòmics. Des de l’any 2009 ha estat vinculada a tasques de consultoría, tot incorporant-se al departament de consultoria estratègica i comercial de ITC l’any 2012.