International Team Consulting

Filosofia

El nostre objectiu principal és oferir serveis pràctics d’internacionalització amb resultats mesurables a curt termini, que es tradueixin en un augment de les seves ventes a nivell internacional. Gràcies a la nostra àmplia experiència en mercat exterior i a una metodologia sistemàtica provada amb èxit, hem internacionalitzat a empreses de múltiples sectors.

  • Serveis pràctics sobre internacionalització mesurables a curt termini.
  • Experiència consolidada de més de 25 anys en ventes a mercats internacionals.
  • Metodologia provada amb èxit.
  • Confiança: lleialtat i confidencialitat amb el client des del primer moment.
  • Proactivitat i implicació en cada projecte.
  • Optimització de recursos propis de l’empresa: ens convertim en un actiu clau de l’equip comercial de l’empresa tant a nivell domèstic com internacional.
  • Visió global i estratègica, fruit de la nostra experiència amb mercats d’arreu del món i la direcció internacional d’empreses de sectors molt diversos..