Actualitat

ITC col·labora en un article del diari la Raó sobre la importància de l’exportació per a les empreses espanyoles

logo La Razón

ITC col·labora en un article del diari La Razón

Júlia Farré, consultora sòcia d’Internacional Team Consulting, amb dilatada experiència en internacionalització, ha participat en un article del diari La Razón sobre la importància de l’exportació per a les empreses espanyoles. Altres experts que han col·laborat són Balbino Prieto, president del Club d’Exportadors i Inversors Espanyols i Francisco Javier Garzón, conseller delegat d’ICEX Espanya Exportació i Inversions.

Segons es posa de manifest en l’esmentat article, les empreses espanyoles han arribat al seu màxim nivell d’exportació fins al moment i han pres consciència que la internacionalització ha de ser un element permanent i fonamental per al desenvolupament de l’empresa ja que el mercat espanyol és un mercat ja madur i el potencial de creixement intern és limitat.

Que l’exportació és beneficiosa per a les empreses espanyoles és indubtable ja que els estudis demostren que les empreses exportadores suporten millor les crisis econòmiques, s’endeuten menys i són més rendibles que aquelles que centren la seva activitat únicament en el mercat intern.

En 2016 es va registrar un increment d’un 36% respecte al 2010 en nombre d’empreses exportadores espanyoles posant de manifest que l’empresa espanyola ven els seus productes en una mitjana de 3,7 països i predominen les companyies de productes industrials i tecnologia sobre les de béns de consum i alimentació. Barcelona, ​​Madrid i València són les províncies on hi ha més empreses exportadores.

Un altre aspecte que es tracta en l’article, és el fet que, encara que la grandària és considerat un factor determinant per a la internacionalització empresarial, les característiques de l’empresa espanyola, amb un 94,8% microempreses, fan que aquesta, en lloc d’aspirar a produir més barat, hagi de dedicar-se a produir d’una forma diferencial, posant l’accent en la innovació com a via per elaborar béns i serveis d’alt valor afegit.

Per assolir l’èxit en el procés d’exportació, l’empresa hauria de comptar al 100% amb la implicació de la direcció perquè transmeti a la resta de l’equip la importància de la nova fase empresarial. De la mateixa manera, Julia Farré, consultora sòcia d’International Team Consulting, opina que l’empresa exportadora ha de disposar de capacitat de finançament i de personal amb experiència. Així mateix, s’hauria de considerar la exportació com un pilar fonamental bàsic per a la supervivència d’una empresa ja que obre portes a tots els àmbits i augmenta la seva competitivitat.

Podeu obtenir més informació sobre aquest tema llegint l’article complet en el següent enllaç:

http://www.larazon.es/economia/empresas-que-ya-no-tienen-fronteras-PD15070429