Actualitat

ITC desenvolupa amb èxit un estudi de mercat per a un laboratori farmacèutic líder a Europa

En ITC le facilitamos la labor de trabajo de campo simplificando así la apertura o potenciación de mercados internacionales.

A ITC li facilitem la tasca de treball de camp simplificant així l’obertura o potenciació de mercats internacionals.

International Team Consulting ha desenvolupat  per a un laboratori, un estudi de mercat en el qual s’ha realitzat una exhaustiva investigació del sector farmacèutic tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

Durant l’estudi s’ha portat a terme un anàlisis per a cada línia de producte, el qual ha permès identificar el potencial comercial en els mercats internacionals i prioritzar-hi l’accés tant a curt com a llarg termini.

El laboratori en qüestió està especialitzat en fitoteràpia, medicaments naturals i complements alimentaris i té una presència mundial a més de 50 països mitjançant filials i distribuïdors.

A ITC li proporcionem, entre d’altres serveis, informació de comerç exterior clau i fiable, simplificant la seva tasca de treball de camp en l’obertura o potenciació de mercats internacionals.

Per a més informació contacti amb:

Cristina Danon
Consultora Sòcia a International Team Consulting
cdanon@int-team.com