Actualitat

Oportunitats de negoci a Austràlia:  el sector de l’agroindustria i aliments  

En ITC le asesoramos sobre cómo dar apertura a nuevos mercados o en la potenciación de mercados internacionales existentes

A ITC l’assessorem en com donar obertura a nous mercats o en la potenciació de mercats internacionals existents.

Amb la demanda mundial d’aliments en auge, Austràlia s’ha convertit en el proveïdor ideal d’aliments de primera qualitat i en un soci a llarg termini en la seguretat alimentària.

Per ajudar en l’ampliació del sector de l’agroindústria i alimentari i aprofitar al màxim les oportunitats de creixement, Austràlia està interessada en atraure inversió en innovació, en la producció agrícola que incorpori menjar i productes de fibra, així com aliments processats avançats.

Com illa continent que és, amb fortes regulacions en el sector de la bioseguretat, agroindústria i aliments, Austràlia és ben coneguda per la seva producció ecològica, segura i neta.

Austràlia és un país econòmicament estable, resistent i diversificat, amb un entorn de baix risc a l’hora de fer negocis. Els inversors en l’agroindústria i les indústries d’aliments trobaran un entorn regulatori transparent i amb estrets vincles comercials i culturals amb la regió d’Àsia-Pacífic.

Economia forta

Amb 24 anys de creixement econòmic anual ininterromput i amb una classificació del crèdit de màxima qualitat (AAA), Austràlia està ben posicionada per continuar creixent.

Tot i que Austràlia només té el 0,3% de la població mundial, el PIB australià representa el 2% de l’economia del món.

Ubicació estratègica

Austràlia és la llar de l’agricultura orientada a l’exportació, especialment en aliments, begudes i productes bàsics a Àsia. És un proveïdor de productes frescos estable i fiable a llarg termini. A més, té l’avantatge d’oferir productes de venda lliure de temporada a la zona de l’hemisferi nord.

La diversitat de climes al país, que van des de tropicals fins a ambients temperats i freds, i les condicions de creixement, permeten una gran varietat de sistemes de producció adequats per a petits productors locals i productors a gran escala.

Accés al mercat

La xarxa d’acords de lliure comerç d’Austràlia (TLC) proporciona un millor i major accés a la regió asiàtica.

Conjuntament amb els acords ja existents de lliure comerç, Austràlia ha negociat recentment acords integrals que redueixen les barreres al comerç i a la inversió amb el Japó, Corea, els països membres de la Xina i l’Associació Trans-Pacífic.

Suport governamental

El Govern d’Austràlia s’ha compromès a garantir la competitivitat mundial del sector de l’agroindústria i alimentari mitjançant l’aplicació de mesures pràctiques que permetin construir cadenes de subministrament més competitives, proporcionar la infraestructura necessària per donar suport al creixement, més inversió en la investigació per impulsar el creixement de la productivitat i obrir nous mercats a l’estranger.

R + D i adopció de la innovació

Les institucions i empreses d’investigació australianes són ben conegudes pel seu nivell d’excel·lència en R + D aplicats a l’agricultura i a l’alimentació.

Existeixen moltes oportunitats per a les empreses, en particular per als inversors especialitzats en comercialització. A més, les empreses locals estan obertes a adoptar noves tecnologies i processos de fabricació que ajudin a augmentar la productivitat.

Lliurament de productes innovadors i d’alta qualitat a mercats globals de ràpid creixement 

Encara que Austràlia representa menys del tres per cent del comerç mundial d’aliments, el seu avançat sector agrícola produeix un saludable excedent, suficient per alimentar tres vegades la pròpia població del país.

Els productes australians s’exporten a tot el món: des de matèries primeres com el blat i la carn de boví, a sofisticats productes d’alta qualitat com a fórmules de nutrició infantils, vins, confiteria i formatge.

Austràlia té una forta història en la investigació i el desenvolupament de l’agricultura i l’alimentació (R+D) la qual cosa a fomentat la tecnologia i tècniques agrícoles d’avantguarda i un ús sofisticat de la biotecnologia.

Aquesta tradició es basa en:

– Èxit en l’agricultura a través de la innovació tecnològica i la capacitat d’adaptació a sistemes de producció.

– Excel·lent treball en R+D. Els científics agrícoles australians estan valorats entre els millors del món.

– Experiència i interès en la salut humana i en la investigació en nutrició.

– Sòlida protecció reglamentària amb l’aplicació d’estàndards: quarantena, seguretat alimentària i etiquetatge dels aliments.

Factors clau per a la inversió segura, intel·ligent i sostenible 

Des de 1960, els agricultors australians han estat a l’avantguarda de l’evolució de la productivitat agrícola, triplicant la seva producció i quadruplicant el valor brut de la seva producció.

La producció australiana ofereix al món aliments segurs i de qualitat alta, recolzats per la diversitat del sector agrícola, polítiques governamentals solidàries i institucions innovadores i interessades en el desenvolupament i la investigació.

Oportunitats de negoci per sectors:

Els principals aliments en el sector agroalimentari són: 

  1. El cereal en gra

Valorat en A $17 mil milions, el cereal en gra representa el sector agrícola més gran d’Austràlia. Els principals cultius són: el blat; l’ordi, el sorgo i la civada, així com les llavors oleaginoses i els llegums.

Dades principals:

– La producció total anual és de 45,1 milions de tones.

– El volum de les exportacions és de 30,5 milions de tones.

– La participació en el comerç mundial és del 7%.

– S’ exporta el 68% de la producció total.

– Els tres principals mercats són: Indonèsia, Aràbia Saudita i el Japó.

Atributs del sector:

– Eficiència en les explotacions agrícoles, amb permanent millora en la productivitat.

– Reconeixement internacional i bona reputació dels cereals per la seva alta i segura qualitat.

– Diversitat geogràfica i climàtica.

– Innovació, investigació i desenvolupament d’avantguarda.

– Cadena de subministrament accessible.

– Fiabilitat en els terminis de lliurament.

– Amplis coneixement tecnològics i en processos de producció.

  1. Carn bovina

Repartit per una àmplia zona geogràfica, aquest sector abasta extenses explotacions de pastura, animals de bestiar i sistemes de producció. La indústria vacuna exporta actualment el 75% de la seva producció en més de 100 països, el que el converteix en el tercer país més gran exportador de carn de vaca del món.

Dades principals:

– La producció total és de 2.464.700 tones.

– El volum de les exportacions és de 1.732.100 tones.

– La participació en el comerç mundial és de 18%.

– S’exporta el 75% de la producció total.

– Els tres principals mercats són Japó, Estats Units i la Xina.

Atributs del sector:

– El sector boví a Austràlia, s’ha guanyat una imatge neta i verda. Austràlia és un país lliure de malalties.

– Sistema de classificació Integral (MSA).

– Mètodes de producció agrícola eficients.

– Diversitat en les regions i sistemes de producció.

– Terrenys de baix cost i suport a la producció de pasturatge.

– Innovació i suport  en I + D.

– Avantatges per la proximitat als mercats asiàtics en termes de cost i temps de comercialització.

Oportunitats d’inversió

– Inversió en infraestructures per a les granges de la zona nord del país.

– Desenvolupament a través de “joint ventures” de cadenes de subministrament per a proveir el mercat de l’exportació.

– Processos de comercialització i tecnologies de producte per obtenir una millora en la competitivitat.

– El desenvolupament de les exportacions de carn amb atributs orgànics (bestiar alimentat amb pastura).

– Comercialitzar tecnologies de detecció i mesurament objectiu líders a nivell mundial, en el procés per a millorar la relació cost-competitivitat de les cadenes de subministrament.

La llet

La llet és el quart sector més gran de la indústria agrícola australiana i el líder en termes de valor afegit. El formatge és el producte dominant, amb el 50% comercialitzat al país i el 50 per cent exportat. Austràlia també produeix una gamma de llets en pols cada vegada més especialitzada, majoritàriament elaborada per a l’exportació.

Dades principals:

– La producció total és de 9,2 milions de litres.

– El valor de les exportacions és de $ 3.200 milions.

– La participació en el comerç mundial és del 7%.

– S’exporta el 38% de la producció total.

– Els tres principals mercats són: Xina, Japó i Singapur.

Atributs del sector

– Alts estàndards de seguretat alimentària i de bio-seguretat, juntament amb productes de sistemes de traçabilitat avançats.

– Competitiu a nivell mundial, amb una producció d’alta qualitat.

– Diversitat regional.

– Bon desenvolupament en R + D donant suport als sectors primaris.

– Facilitats a nivell de flexibilitat i agilitat per als petits productors.

Oportunitats d’inversió

– Inversió de baix cost en terrenys.

– Desenvolupament i consolidació de les explotacions lleteres per millorar la productivitat.

– Desenvolupament de les cadenes de subministrament dedicats a oferir llet amb denominació.

– Co-inversió per combinar la producció primària competitiva en costos.

– El desenvolupament de productes especials amb els fabricants existents per als mercats destí d’alt valor.

  1. Horticultura

L’horticultura és la segona major indústria agrícola d’Austràlia, amb un valor brut de producció de A $ 9 mil milions el 2013-14. D’aquesta quantitat s’inclou la fruita i els fruits secs que componen A 3.900 $ milions i hortalisses A $ 3800 milions. La resta de productes representen A $ 1.5 mil milions.

Més dades principals:

– La producció total és de 4,35 milions de tones.

– La participació en el comerç mundial és de 0,3%.

– S’exporta l’ 11% de la producció total.

– Els tres mercats principals són Japó, Nova Zelanda i Singapur.

Atributs del sector

– Diversitat climàtica en una extensa zona geogràfica que permet la producció d’una àmplia gamma de fruites i hortalisses.

– Alts estàndards en els sistemes de garantia de qualitat i seguretat dels aliments.

– Líder mundial en el creixement de la tecnologia i forta inversió en R + D.

– Avantatge de mercaderies de productes frescos en termes de cost i temps de sortida al mercat.

– Barreres aranzelàries baixes sobre fruites i hortalisses fresques per a la majoria dels mercats clau asiàtics.

Oportunitats d’inversió

– Desenvolupament de noves regions de producció al nord d’Austràlia.

– Desenvolupament de sistemes de producció de coberts per minimitzar el risc climàtic i garantir la continuïtat del subministrament per als mercats nacionals i d’exportació.

– Desenvolupament de productes de conveniència per capturar el valor i minimitzar les pèrdues. Invertir en la producció local per substituir les importacions de productes d’alt valor.

– Exportació de productes frescos d’alt valor als mercats asiàtics rics.

– Invertir en tecnologies per reduir els costos de transformació i millorar la capacitat d’exportació.

Imatge:

Paraula clau:

Frase SEO: El sector de l’agroindustria y aliments a Austràlia – ITC

Metakeywords: Exporta a Austràlia, serveis d’assessoria en exportació i comerç exterior per a empreses, assessoria en internacionalització i comerç internacional per organismes i entitats. Assessoria en exportació, consultoria en exportació, invertir a Austràlia, sector agroindústria, sector aliments.