Actualitat

Per què el Marroc?

El Marroc, oportunitats de negoci comercials

El Marroc és un destí atractiu, no només per a les grans empreses, sinó també per a les petites i mitjanes empreses. Al voltant de 18.840 empreses espanyoles, la majoria Pimes, estan exportant actualment a aquest mercat. Les raons? el creixement sostingut i la seva proximitat física i cultural. 

Gràcies a les recents reformes, el Marroc ha millorat la seva competitivitat global. Segons un nou informe del Fòrum Econòmic Mundial, el Marroc no solsament ha millorat la seva posició, si no també el seu nivell de vida, el creixement econòmic sostenible, el clima de negocis i la inversió estrangera.

En una llista de 140 països, el Marroc ocupa, actualment, el número 70 estan classificat com el novè país del Nord d’Àfrica i la regió de l’Orient Mitjà i el segon del sud del Mediterrani.

Amb una població que supera els 32 milions d’habitants, el Marroc genera prop del 5% del producte interior brut del continent africà i al voltant del 35% del PIB dels països del nord d’Àfrica, amb un creixement econòmic previst pel 2014 pròxim al 5%.

L’activitat econòmica i la riquesa se centra en l’eix Casablanca –  Rabat –  Tànger i representa una plataforma d’accés a un mercat potencial de milions de consumidors.

El Marroc i la Unió Europea

El Marroc s’ha convertit en el primer país del sud del Mediterrani que s’ha beneficiat d’un Estatut Avançat en les seves relacions amb la Unió Europea: la liberalització del comerç entre els dos mercats. El país magrebí, a més a més, es beneficia dels fons europeus destinats a països veïns, la qual cosa suposa una gran oportunitat de negoci, no només per la seva proximitat geogràfica, si no també per la complementarietat dels seus sectors productius i la dependència que té l’economia marroquí dels seus productes i tecnologia europeus per a desenvolupar-se.

L’acord d’associació Euro Mediterrani amb el Marroc suposa una iniciativa d’integració econòmica dins de l’estratègia de la nova Política Mediterrània, per a consolidar una zona una zona de lliure canvi entre la Unió Europea i els Països Associats Mediterranis (PAM). En línies generals, l’acord se centra en la constitució d’una zona de lliure comerç per els bens industrials, ampliant l’accés als mercats agrícoles i enfortint la cooperació política, econòmica i financera, havent executat prèviament el desmantellament progressiu dels drets aranzelaris i exaccions d’efecte equivalent aplicables al comerç entre ambdós territoris.

El Marroc i l’estat Espanyol

Donada la proximitat geogràfica, les empreses espanyoles estan en millor situació per a ser competitives en front a les necessitats que presenta el mercat magrebí. Aquestes necessitats varien depenent dels sectors; per exemple, el miner o l’agroalimentari necessiten materials, maquinària o bens d’equip, però, els sectors en desenvolupament com el turístic, telecomunicacions, energètic… presenten unes necessitats més concretes que les empreses espanyoles poden satisfer gracies als seus avenços i especialitzacions en el desenvolupament d’aquests serveis i tecnologies. 

Les exportacions espanyoles al Marroc van augmentar fins a 432,4 milions d’euros el Gener, registrant un increment del 24,6% respecte el mateix període de 2012. Aquest mateix any, Espanya va superar a França com a primer soci comercial i els intercanvis van arribar als 8.870 milions d’euros, amb un augment del 29% i un superàvit comercial de 2.350 milions d’euros.

El Marroc es troba en un moment vital en que la regió i Europa estan experimentant canvis profunds. El país magrebí segueix treballant en donar un enfocament particular i diferent a la seva activitat empresarial amb el desig de ser un referent i soci per a Europa, en especial per el mercat espanyol, així com model per a la regió i el continent africà.

Per a més informació sobre les oportunitats de negoci al Marroc contacti amb:

Júlia Farré
Sòcia Consultora a International Team Consulting
jfarre@int-team.com