Actualitat

Programa de Gestió Comercial a França

El programa France à la Carte, és un programa de gestió comercial intensiva a França que té com objectiu donar suport a l’equip comercial de PIMES.

Un any més, International Team Consulting i la patronal CECOT ofereixen a les empreses el programa France à la Carte, un programa de gestió comercial intensiva a França que té com objectiu donar suport a l’equip comercial de PIMES. Aquest programa es va presentar en el marc d’una jornada enfocada a potenciar les vendes en el mercat gales.

La jornada, que va tenir lloc el 23 de gener a les instal·lacions de CECOT, va ser dirigida per Júlia Farré, consultora sòcia a ITC, i va comptar amb la participació activa de vàries empreses interessades en compartir experiències en el mercat francès. Va resultar ser un taller completament enriquidor en el que cada un dels participants va compartir les seves experiències en el mercat i van valorar les opcions per a incrementar la seva presència a Franca.

France à la Carte és un programa dissenyat per CECOT i International Team Consulting que combina, al llarg d’un any, gestió i prospecció comercial diària intensiva junt amb assessorament i formació. “Volíem oferir un programa eminentment pràctic que ajudi a les PIMES a obtenir resultats a curt i mitjà termini. Els resultats s’obtenen més ràpidament degut a que els projectes van dirigits per professionals amb àmplia experiència en gestió de vendes i xarxes comercials a França dedicats setmanalment al projecte” comenta Asun Cirera, directora d’internacionalització de CECOT.

Per a més informació sobre el programa contacteu amb:

Júlia Farré
jfarre@int-team.com.