Actualitat

Seminari per garantir l’èxit de ventes a Benelux

El passat dia 3 de febrer Júlia Farré, consultora sòcia d’International Team Consulting, va impartir un seminari a la Cambra de Comerç de la Rioja sobre les claus del èxit per penetrar als  mercats de Bèlgica i Holanda.

Tenint en compte que ambos països pertanyen a la UE i que, per conseqüència, no presenten grans barreres culturals, geogràfiques i aranzelàries, com  Brasil o la regió de Magreb, la constància i adaptació són les claus del èxit per comercialitzar no únicament a Bèlgica i Holanda, sinó al estranger.

Al seminari s’abordaren les diferents maneres per introduir-se en aquests mercats o com seleccionar els millors canals de distribució. Holanda és el vuitè país en el terreny de les exportacions i el setè en les importacions. Les principals partides exportades per La Rioja van ser la fondició, vi, calçat, fusta i preparacions alimentàries. Per part de Bèlgica, les principals partides exportades per la comunitat autònoma espanyola, van ser el calçat, cautxú, vi, hortalisses, plantes i tubèrculs i manufactures de fondició  ferro i acer.

A l’actualitat 85 empreses riojanes venen a Holanda i 106 que ho fan a Bèlgica. No obstant, es tracta d’una participació insuficient tenint en compte que 500 empreses riojanes exporten regularment i 900 les que ho fan de forma esporàdica.

Aquest seminari ha estat un avanç a la missió comercial d’abril organitzada per la Cambra de Comerç e Indústria de la Rioja per a viatjar a ambdós països. Una vintena d’empreses presenciaren el seminari i, les interessades en conèixer millor ambdós mercats, tindran l’ oportunitat de viatjar al país amb una agenda de visites per facilitar l’èxit de la missió.