Internacionalització per empreses

Agents comercials internacionals

Búsqueda de Partners

Cerca i selecció d’agents comercials internacionals, distribuïdors, representants i socis de mercats internacionals per a la internacionalització de les petites i mitjanes empreses.

Una bona selecció d’agents comercials a l’estranger pot ser decisiva a l’hora d’aconseguir una bona comercialització dels nostres productes o serveis, així com per garantir una permanència estable en un mercat estranger. La cerca i selecció de l’agent comercial internacional o distribuidor adequat és clau i pot resultar laboriosa.

A International Team Consulting cerquem i seleccionem els agents comercials internacionals o els distribuidors més adequats per a la venta i distribució dels productes de la seva empresa i els hi presentem contactes interessats en representar-los en mercats internacionals objectius.

Seguim una metodologia d’internacionalització provada amb èxit:

  • Definim conjuntament el perfil d’agent comercial internacional més adient per a la seva empresa.
  • Cerquem els socis comercials internacionsl que millor s’adaptin a les necessitats exportadores de la seva empresa.
  • Ens posem en contacte en nom sei i els hi presentem una relació totalment filtrada d’agents comercials internacionals, distribuïdors, representants i socis de mercats internacionals.
  • Si ho necessiten, confeccionem el contracte de representació o distribució en el mercat estranger.
  • Els assessorem i els acompanyem en el procés de negociació, assistint personalment a les reunions amb els socis comercials internacionals.