Internacionalització per empreses

Informació de mercats internacionals

Información de mercado

Li proporcionem informació de comerç exterior clau i fiable, simplificant la seva de tasca de treball de camp en l’obertura o potenciació de mercats internacionals: investigació de mercat, realització de bases de dades, trucades, enviaments de catàlegs, seguiment, concertació d’entrevistes… a socis comercials internacionals.

  • Selecció de mercats objectiu per a exportar. Es pregunta quins mercats internacionals poden ser més indicats per a la seva empresa? Nosaltres li ho argumentarem sòlidament i li subministrarem les informacions obtingudes sobre els mercats internacionals.
  • Llistats filtrats de distribuïdors, agents comercials, importadors, proveïdors internacionals i clients finals d’acord amb el perfil que haurem consensuant prèviament.
  • Estudis de mercat a mida: estudis de mercat ad-hoc que elaborem per encàrrec en la mesura de les necessitats exportadores de la seva empresa.
  • Estudis de mercat estàndard: busquem i seleccionem estudis sobre el seu sector d’activitat i els països objectiu existents en el mercat internacional. La major part de la informació podem obtenir-la gratuïtament.
  • Estudis sobre la competència: li subministrem la informació que sempre va desitjar conèixer sobre la seva competència i la seva activitat exportadora: preus, distribuïdors internacionals, terminis d’entrega,…