Serveis a entitats públiques

Contractació pública internacional

Contratación Pública internacional

El nostre equip de consultors ha desenvolupat amb èxit projectes d’assistència tècnica per a organismes com la Comissió Europea i el Banc Mundial. Adjudicats a través de licitacions de contractació pública internacional, International Team Consulting ha participat en programes de:

  • Diagnòstics de mercat.
  • Estudis sectorials.
  • Estudis macroeconòmics i microeconòmics.
  • Capacitació formativa.
  • Benchmarking.
  • Desenvolupament de sector privat i públic: control i avaluació.

La seva experiència rau en mercats europeus (França, Alemanya, Bèlgica, Regne Unit, Holanda, Itàlia, Països Escandinaus, …), Zagreb (Algèria, Tunísia, Marroc), països llatinoamericans (Mèxic, Brasil, Xile, Colòmbia…), Senegal i Estats Units.