Tag Archives: Agents comercials a Alemanya

Exportar Industria a Alemanya

El Ministeri Federal d’Economia i Energia alemany ha publicat un document amb el títol “Estratègia nacional per a la indústria 2030 – Directrius estratègiques per a una política industrial alemanya i europea”, que conté l’esborrany d’una estratègia per al sector industrial alemany i europeu i que explica amb detall quins són els sectors clau tant nacionals com internacionals.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquesta estratègia és treballar amb els socis econòmics per ajudar a garantir i a recuperar l’excel·lència econòmica i tecnològica, la competitivitat i el lideratge industrial a nivell nacional, europeu i mundial en totes les àrees rellevants.  Aquest és un prerequisit per als resultats econòmics d’Alemanya de forma col·lectiva i per tal que els llocs de treball i la prosperitat dels seus ciutadans estiguin assegurats i puguin créixer a llarg termini.

Objectius principals:

 • Expansió gradual de la contribució de la indústria al valor afegit brut del 23% al 25% a Alemanya i el 20% a la Unió Europea per l’any 2030.
 • Aquest objectiu s’ha d’aconseguir mitjançant les economies de mercat, l’economia privada, l’autorresponsabilitat i, si és possible, sense la intervenció de l’Estat. En casos excepcionals, l’acció de l’Estat pot estar justificada o fins i tot podria ser necessària si es volen evitar greus desavantatges per a l’economia i el benestar nacionals.
 • S’hauria d’aconseguir una contribució a l’aparició d’una economia social de mercat global que pugui conduir a més mercat i prosperitat per a tothom a llarg termini.

Camps d’acció principals:

Un camp d’acció principal de l’”Estratègia Industrial Nacional 2030″ és l’enfortiment de tecnologies clau, com la digitalització, la intel·ligència artificial i la producció de bateries. Només aquells que tinguin i controlin les noves tecnologies podran competir de forma permanent en els mercats internacionals.

Altres camps d’acció:

 • Reforçar la classe mitjana industrial
 • La mobilització de més capital de risc per a inversions de risc
 • Advocar per l’obertura dels mercats, l’enfortiment del multilateralisme (inclosa la modernització de l’OMC) o per unes condicions generals homogènies internacionalment (“igualtat d’oportunitats “).
 • La promoció i la preservació de la sobirania tecnològica
 • Millorar les condicions bàsiques (per exemple, els preus de l’energia, els impostos i les cotitzacions socials)
 • La revisió de la legislació sobre ajudes estatals i la competència

Àrees industrials clau en les que Alemanya ha sigut, i és, líder:

 • Indústries de l’acer, el coure i l’alumini
 • Indústria química
 • Enginyeria mecànica i d’instal·lacions
 • Indústria de l’automòbil
 • Indústria òptica
 • Indústria de dispositius mèdics
 • Sector de les tecnologies verdes
 • Indústria de defensa
 • Indústria aeroespacial
 • Fabricació additiva (impressió 3D)

A International Team Consulting hem desenvolupat un important know-how en el sector industrial i, des de 1995, hem donat suport a centenars d’empreses industrials espanyoles, franceses, alemanyes, angleses, americanes, marroquines, italianes i portugueses en els seus processos d’exportació a mercats internacionals. Contacteu amb la nostra consultora de comerç internacional per obtenir més informació sobre els nostres serveis d’outsourcing i outsourcing de vendes per a empreses industrials en mercats internacionals.

 

International Team Consulting culmina amb èxit la cerca d’ agents comercials alemanys comissionistes per a una empresa espanyola del sector tècnic aeronàutic.

ITC aeroplane sector. UMEC Alemanya BIN.

A ITC ajudem a les empreses del sector aeronàutic a internacionalitzar els seus productes.

International Team Consulting ha finalitzat la cerca i selecció d’agents comercials alemanys comissionistes líders en la distribució de productes complementaris aeronàutics per a una empresa espanyola fabricant de peces tècniques del sector aeronàutic.

L’escàs número d’agents comercials a Alemanya especialitzats en aquest terreny i les característiques pròpies del sector (els fabricants han de complir amb la certificació de qualitat aeronàutica ISO 9100), han dificultat la localització d’aquesta figura, transformant aquest projecte en complex. Tot i així, l’equip de professionals d’International Team Consulting ha culminat amb èxit aquest projecte mitjançant l’execució de les següents tasques:

 • Identificar i filtrar els agents comercials alemanys comissionistes.
 • Escollir el perfil d’agent comercial que millor encaixi amb les característiques de l’empresa.
 • Acompanyar a l’empresa en les primeres entrevistes amb l’agent comercial comissionista.
 • Assessorar en la negociació  del contracte d’agència.
 • Donar suport en el tancament de l’acord i activar la col·laboració.

Seleccionar de forma rigorosa empreses distribuïdores i/o agents comercials comissionistes és la clau per a vendre amb èxit qualsevol producte a qualsevol mercat internacional i a International Team Consulting sabem com fer-ho. Per a més informació contacti’ns:

Júlia Farre
jfarre@in-team.com