Tag Archives: desenvolupament comercial

ITC contribueix al desenvolupament comercial d’una fundació tecnològica gallega

En ITC, además de los servicios de internacionalización, desarrollamos estrategias comerciales y la gestión de ventas más adecuada para su empresa.

A ITC, a més dels serveis d’internacionalització, desenvolupem estratègies comercials i la gestió de vendes més adequades per a la seva empresa.

International Team Consulting ajuda a una prestigiosa fundació tecnològica Gallega al desenvolupament comercial d’un dels seus últims productes, que neix de l’esforç de la seva activitat en I + d + i.

El repte al qual s’enfrontava ITC consistia en establir la correcta estratègia comercial per a un nou producte tecnològic molt especialitzat, un connector universal per sensòrica.

Analitzant a fons el producte ITC va poder identificar la correcta generació de valor, centrant-se no en els aspectes tecnològics, sinó en els beneficis concrets que aquest desenvolupament tecnològic genera en el negoci dels seus clients potencials. D’aquesta manera i analitzant a altres productes existents al mercat es va identificar el mercat potencial i l’argumentació correcta per construir un missatge “guanyador”.

Actualment International Team Consulting està preparant el desenvolupament internacional d’aquest client.