Tag Archives: Exportar a Algèria

Oportunitats a Algèria

La República Algerina Democràtica i Popular està situada al nord-est del continent africà, al centre del Magreb, entre Marroc i Tunísia, i limita d’oest a est amb el Sàhara Occidental, Mauritània, Mali, Níger i Líbia. Amb  una població de 36,3M d’habitants, les seves principals ciutats son Alger, Sétif, Oran, Constantine i Annaba. Algèria és el país més gran del Magreb (Algèria, Líbia, Marroc, Mauritània i Tunísia), d’Àfrica, i novè del món. Es tracta d’una economia en progressiva liberalització, amb creixement continuat i estable durant els últims anys, i un creixement del PIB al 2012 del 2.5%.

International Team Consulting disposa de llarga experiència al mercat algerí i ha organitzat la missió comercial a Algèria per la Cambra de Comerç de La Rioja, que ha tingut lloc del 21 al 24 d’octubre d’aquest any 2013.

Les empreses participants mantindran entrevistes amb distribuïdors, importadors, prescriptors i clients finals. Les empreses algerines  han mostrat interès en conèixer els participants i durant aquesta setmana es mantindran reunions. Les exportacions del país es centren en petroli, els seus derivats i gas, que concentren 97% del total exportat. En quant a importacions, el país presenta múltiples oportunitats.

En particular experimenta dèficit en els següents sectors:

• Agroalimentari: blat (la producció local no cobreix la demanda), làctics (importa el 90% dels làctics que consumeix), aliments en general.

• Construcció: dèficit en vivendes (aproximadament de 2M), infraestructures (important pla de millores, xarxes de comunicació, i aeroports del 2010 al 2014), material de construcció, maquinària de construcció i obres públiques, entre altres. Existeix un projecte per duplicar el número de llits per cada 1000 habitants ( 1,7 en 2011) abans de 2025, i millorar les infraestructures existents, construir 88 hospitals i 890 instal•lacions sanitàries.

• Aigua: material de regadiu i altres serveis i productes relacionats amb l’aigua…

• Energies renovables: actualment està centrat en la solar amb 11.300 MW instal•lats (objectiu arribar a 15.000 MW al 2015)

• Confecció bàsica.

La millor estratègia d’entrada a Algèria és a través d’un partner local, distribuïdor, importador o empresa final, que disposi dels contactes i les vies d’entrada, ja sigui a clients finals com licitacions governamentals. Tingueu en compte que es tracta d’un país on les relacions personals són bàsiques i es té moltíssim més en compte que en qualsevol país europeu, per tant, el conèixer allà el client és fonamental.