Tag Archives: Exportar al Marroc

La indústria electrònica al Marroc

A ITC li proporcionem informació de comerç exterior clau i fiable, simplificant la seva de tasca de treball de camp en l’obertura o potenciació de mercats internacionals

A ITC li proporcionem informació de comerç exterior clau i fiable, simplificant la seva de tasca de treball de camp en l’obertura o potenciació de mercats internacionals

La indústria electrònica marroquí ha estat una de les més dinàmiques del país durant els últims anys. Les polítiques implementades per les institucions publiques marroquines han aconseguit atraure a nombrosos inversors estrangers que han apostat pel sector electrònic local.

La combinació d’inversió pública i privada en el sector ha permès desenvolupar una incipient industria que ha estat un dels sectors més potents de l’economia marroquí. El bon desenvolupament de l’economia local durant els últims anys ha permès augmentar la renda a disposició dels ciutadans del Marroc.

Aquesta combinació de factors positius també ha tingut un impacte notable en la indústria electrònica, no només a través de l’arribada de nous inversos, si no en un augment del consum local dels bens produïts per la indústria electrònica.

El subsector de l’electrònica de consum ha experimentat un creixement important durant els últims anys empès pel creixent consum nacional. S’ha anat produint un canvi lent en els hàbits de consum dels marroquins que han passat de comprar productes electrònics de segona mà o de baixa qualitat per electrònica de primer nivell.

Aquest canvi de tendència ha estat possible gràcies a dos factors, l’augment del poder adquisitiu de grans capes de la població marroquí i iniciatives governamentals com el projecte Maroc Numeric 2013 que subvencionava parcialment la compra d’ordenadors entre la població local.

Aquests dos factors expliquen l’augment de les importacions de productes electrònics que s’ha produïts en el mercat marroquí. El 2013 les importacions marroquines de bens electrònics van augmentar un 20% respecte a la xifra assolida el 2012. Aquestes dades confirmen l’atractiu del mercat per als exportadors de bens electrònics. Les grans multinacionals de l’electrònica de consum gaudeixen d’una posició dominant en el mercat marroquí, però també hi ha espai per a empreses més petites, tan estrangeres com marroquines, que ofereixen productes de qualitat.

El subsector de l’electrònica industrial es caracteritza per l’arribada constant d’importants empreses multinacionals atretes pels incentius a la inversió estrangera implementats pels responsables governamentals marroquins. Durant els últims anys, nombroses empreses estrangeres del sector han optat per instal·lar nous centres productius en el país nord-africà. La seva posició geogràfica estratègica i el paquet de beneficis econòmics posat a disposició d’aquests actors estrangers per part dels ens governamentals locals han permès desenvolupar a un bon ritme la industria electrònica en el país.

L’arribada massiva de grans grups industrials estrangers ha provocat indirectament l’establiment de petites i mitjanes empreses multinacionals establertes en el país. Aquest fet a permès reforçar a la indústria electrònica local.

En general el sector electrònic marroquí es troba en plena expansió i ofereix nombroses possibilitats d’exportació, ja sigui subministrament a les grans multinacionals presents en el país ja que la incipient indústria de capital marroquí no pot satisfer les demandes de bens de contingut tecnològic mitjà i alt, o directament comercialitzant bens de consum electrònic entre la població local.

 Fonts:

Invest in Morocco: http://www.invest.gov.ma/?Id=23&lang=en&RefCat=1&Ref=142
Euromonitor: http://www.euromonitor.com/consumer-electronics-in-morocco/report
UN Comtrade: http://comtrade.un.org/data/

Missió comercial del programa Marroc Export entre empreses marroquines i catalanes del sector electrònic

MAROC-EXPORT-HPEmpreses marroquines del sector electrònic es van reunir amb importants empreses de Barcelona a través d’una missió comercial organitzada per ITC

L’equip d’Internacional Team Consulting ha organitzat el viatge de 7 empreses del sector electrònic provinent del Marroc. Aquestes empreses, entre les quals es troben algunes filials de multinacionals europees com EOLANE, TRONICO o VALTRONIC s’han desplaçat fins a Barcelona per establir relacions comercials amb empreses catalanes del mateix sector. Durant tres dies han tingut lloc al voltant de 50 trobades B2B.

L’objectiu d’aquestes reunions és el donar a conèixer el potencial que ofereix l’industria electrònica marroquí amb els seus baixos costos de producció com a característica principal, com a proveïdora de les empreses del mateix sector del nostre país. L’automoció, el sector aeronàutic, ferroviari o mèdic són alguns dels àmbits pels que treballen habitualment les empreses que ens han visitat.

Algunes de les empreses ubicades a Barcelona y que han tingut la oportunitat de conèixer aquests potencials proveïdors són ALTE TECHNOLOGIES, HITACHI o MANUSA.

Imagen: ITC organitza viatges de prospecció internacional per empreses organitzant trobades amb agents comercials internacionals, distribuïdors, importadors, representants, o com en aquest cas, amb clients finals.

El Marroc se li resisteix?

Aeroport de Marrakech, una de les portes d’entrada al mercat Marroquí.

Aeroport de Marrakech, una de les portes d’entrada al mercat Marroquí.

ITC presenta el nou programa “EXPERT EN MARROC” 

Ha intentat, sense èxit, iniciar o consolidar les seves exportacions al Marroc?

Vol començar a exportar a aquest país però tem que les particularitats d’aquest mercat li suposin problemes difícils de resoldre?

Sap que al Marroc, la relació personal és una peça clau en la relació comercial?

International Team Consulting llença “Expert en Marroc”, un nou programa que posa a disposició d’un grup reduït d’empreses catalanes, un expert de nacionalitat marroquí i resident a Casablanca, profundament coneixedor del teixit empresarial i de la cultura de negocis al Marroc.
Mitjançant el pagament d’una quota mensual molt raonable (molt inferior al sou d’una persona ) i durant un període mínim d’un any, el nostre “expert en destí” treballarà en exclusiva per a un grup de 6 empreses catalanes que desitgin iniciar o consolidar les seves exportacions a aquest mercat. La seva empresa té ara l’oportunitat de treballar amb un aliat clau en destí que actuarà com a pont entre vostè i els potencials clients marroquins, afegint el factor confiança a la seva oferta, representant un valor afegit inqüestionable per a agilitzar el procés.
Algunes de les funcions que el nostre expert portarà a terme per a la seva empresa són:

 • Cerca del canal més adequat per a introduir els productes de cada empresa al Marroc.
 • Identificació de les empreses marroquines que complexin amb els requisits necessaris.
 • Contacte personal amb les empreses marroquines identificades per a representar l’oferta de cada empresa catalana.
 • Visita a les empreses marroquines potencialment interessades per a oferir més informació.
 • Organització de dos viatges a l’any al Marroc per a cada empresa catalana durant les quals visitaran a les empreses marroquines interessades i acompanyament durant el mateix.
 • Seguiment de les visites realitzades.
 • Traducció i transmissió d’ofertes a les empreses marroquines.
 • Seguiment de les ofertes.
 • Negociació de la forma de pagament.
 • Transmissió de comandes.
 • Resolució de dubtes i assistència durant les negociacions.

Per altra banda vostè comptarà, a les nostres oficines de Sant Cugat del Vallès, amb tot l’equip d’ITC i la consultora coordinadora del programa, que estaran contínuament a la seva disposició per a la resolució de qualsevol dubte i per a coordinar la relació entre les empreses i el nostre expert i assegurar un repartiment equitatiu de l’esforç del mateix.

El futur prometedor del Marroc

Marruecos, un país que se encuentra en plena vía de desarrollo.

El Marroc, un país que es troba en plena via de desenvolupament.

A ITC creiem interessant endinsar-nos en aquells països que gràcies al seu treball i voluntat de progrés ofereixen al nostre teixit empresarial importants oportunitats comercials i de negoci. Aquest és el cas del Marroc, un país que es troba en plena via de desenvolupament i que ja apareix a la llista de les nacions del món amb el creixement econòmic més ràpid. És, segons la revista FDI Inteligence, el país africà amb més futur per darrera de Sud Àfrica. 

I aquesta evolució no és en va: moltes són les raons que fan del Marroc un destí clau per als negocis: la seva ubicació estratègica per el seu accés a Europa i la seva situació geogràfica que permet que actuï com a plataforma per arribar a altres mercats internacionals, especialment a l’Àfrica Septentrional i Occidental.

A continuació els hi detallem les fortaleses, els reptes, les oportunitats econòmiques, les pràctiques i consideracions a tenir en compte per tal que la seva entrada al Marroc esdevingui tranquil·la, estable i amb totes les garanties d’èxit.

Les fortaleses

El mercat marroquí està dotat d’un seguit de punts forts que fan atractiu un plantejament empresarial en aquest territori:

 • Una bona xarxa de comunicacions i connexions de transport global.
 • Acord de “cels oberts” amb la Unió Europea (UE) i vols de baix cost des de varis països europeus.
 • Un sector bancari i financer fort.
 • Costos laborals competitius.
 • Incentius fiscals: no hi ha restriccions al capital i ofereix facilitats en la repatriació dels guanys i els dividends.
 • Valorat amb puntuació alta en l’informe anual “Doing Business, Banc Mundial 2015”.

El reptes

Tot i les fortaleses, el Marroc té encara alguns desafiaments a resoldre:

 • Excés de burocràcia.
 • Mala aplicació de les legislacions.
 • Falsificació.
 • Corrupció. Ha obtingut una puntuació negativa en el baròmetre de corrupció global Corruption Perception Index.
 • la competència dels socis comercials de la Unió Europea i la creixent competència dels països de fora la Unió Europea.
 • Sensibilitat als preus del mercat i baix poder adquisitiu dels consumidors. 

Creixement potencial

El desenvolupament econòmic

El Marroc ha experimentat un notable progrés econòmic en els últims anys. Durant l’última dècada, el Marroc ha liberalitzat considerablement el seu règim comercial i ha reforçat el seu sector financer.

El producte interior brut (PIB) el 2011 va ser del 4,9%, el 2012 va baixar al 2,7%, va augmentar de nou a 4,4% el 2013 i va perdre dos punts al 2014. S’espera que el creixement del PIB per al 2015  augmenti a 4,9%.

L’agricultura continua sent una part important de l’economia. Dóna feina al voltant del 40% de la població i representa fins al 20% del PIB.

L’activitat industrial ha registrat un descens en els sectors tradicionals, com la mineria i la construcció, tot i que s’ha observat un augment en d’altres àrees com les indústries de fabricació d’automòbils, aeroespacial, química i processament d’aliments.

Acords de lliure comerç

El Maig de 2013 van iniciar-se les negociacions de lliure comerç entre el Marroc i la Unió Europea. Aquests acords incloïen àrees no cobertes en l’acord anterior com els serveis i la contractació pública i va tenir com efecte la simplificació dels procediments duaners i una millor protecció de les inversions.

Oportunitats comercials entre Catalunya i el Marroc

En general tots els productes catalans s’han guanyat una bona imatge en el territori marroquí, fet que permet que pràcticament tots els sectors del teixit empresarial català puguin d’establir-se amb èxit al Marroc.

Els sectors amb majors oportunitats comercials són aquells en els que intervé inversió pública finançada per bancs internacionals. Els concursos públics per a tractaments d’aigua o d’energies renovables són interessants, no únicament per a empreses grans que s’emporten la licitació sinó també per a petites i mitjanes empreses que poden convertir-se en subcontractades.

Encara que la competència és gran, altres sectors interessants pel mercat marroquí són els relacionats amb l’agricultura (sistemes d’irrigació, maquinària), la construcció i la fabricació de mobles.

En aquest article però, creiem que mereixen una especial atenció els sectors de l’energia, la seguretat, l’educació i la formació, la construcció i les infraestructures.

Energia

El Marroc té una ambiciosa estratègia per a desenvolupar fonts d’energia renovables: prendre consciència dels problemes ambientals i posar especial atenció en la necessitat de l’eficiència energètica. L’objectiu del Govern Marroquí per tant és evitar dependre a mitjà termini de les energies importades.

Aproximadament el 94% de les necessitats energètiques el 2011 van ser importades, la qual cosa planteja importants oportunitats empresarials en els següents sectors:

 • Energia renovable.
 • Eficiència energètica.
 • Exploració d’hidrocarburs.
 • El medi ambient, l’aigua i la gestió de residus.
 • L’exploració de petroli, el gas i els minerals.

Seguretat

La seguretat és una de les principals prioritats del Marroc. Alguns del projectes basats en infraestructura, esport i turisme són:

 • Seguretat contra incendis
 • Control i accés a les fronteres.
 • Equip de vigilància i detecció.
 • La tecnologia de la imatge en l’àrea policial.

Educació i formació

La demanda en educació i formació a tots els nivells per part del Marroc en vers als països europeus és important. La formació professional especialitzada en totes les industries creix i demana l’experiència de països amb més coneixements com Catalunya.

Les principals tasques a portar a terme són:

 • L’escolarització
 • La prestació d’idiomes
 • La creació d’aliances acadèmiques amb universitats.

Construcció i infraestructures 

El Marroc té previst posar en funcionament un gran nombre de projectes que poden esdevenir de gran importància per a les empreses catalanes especialitzades en aquests sectors:

 • Projectes d’infraestructura urbana i rural.
 • Construcció de noves autopistes, carreteres i ferrocarrils.
 • Programes de desenvolupament de transport urbà i nacional.
 • Millores en els ports i aeroports.
 • Construcció de noves ciutats i zones industrials.
 • Construcció d’instal·lacions d’oci, hotels i resorts. 

Consideracions per a les Start-up

Les empreses interessades en iniciar-se en el mercat marroquí, poden fer-ho a través de les següents vies:

 • Exportació directa.
 • Creació d’una empresa.
 • Nomenant un distribuïdor o un agent comercial comissionista.
 • Establint una Joint Venture o la fabricació sota una llicència o sota acords de subcontractació.

Com a especialistes en internacionalització aconsellem a les empreses interessades en comercialitzar en aquest territori, nomenar un representant local encara que la opció escollida sigui exportar de forma directa. 

Consideracions legals

Abans d’iniciar qualsevol activitat empresarial al Marroc cal buscar l’ajuda d’assessors fiscals i legals que ens ajudin a establir els acords més convenients per al negoci.

Contactar amb l’ADMI  (Agència Marroquí de Desenvolupament de l’ inversió) pot ser de gran ajuda a l’hora d’obtenir informació detallada de les regulacions en exportació pròpies del Marroc.

La propietat intel·lectual

Marques, dissenys, patents i drets d’autor són les principals formes de protecció de la propietat intel·lectual disponible per a empreses i particulars.

Al Marroc és essencial protegir una marca per tal d’evitar plagis. Les empreses poden sol·licitar la protecció a través de l’Oficina Marroquina de la Propietat Industrial i Comercial (OMPIC). Aquest organisme proporciona també informació detallada sobre la legislació que regula les patents, marques comercials i drets d’autor.

Normes i reglaments tècnics

Les empreses catalanes poden rebre informació sobre els reglaments tècnics a l’ Institut Marroquí de Normalització (IMANOR). 

Consideracions fiscals i duaneres

L’autoritat duanera marroquina és la responsable de regular totes les mercaderies importades al Marroc.

Les taxes d’impostos depenen de varis factors, entre ells el tipus de béns i el país d’origen.

Tots els productes importats han de ser declarats a les duanes tant si entren per carretera, aeri, marítim o per correu. La majoria dels productes es poden importar sense llicència d’importació.

Les importacions s’enfronten als següents gravàmens:

 • Aranzel duaner, un import que dependrà del producte a comercialitzar.
 • Impost d’importació parafiscal del 0,25%.
 • Impost al Valor Agregat (IVA) del 20%. A alguns productes i serveis se’ls hi aplica el 7% o el 14%. 

Documentació

En totes les activitats comercials practicades al Marroc, les empreses hauran de proporcionar els següents documents:

 • Factura d’embarcament (bill of landing).
 • Els documents d’importació o exportació.
 • Els certificats d’origen.
 • Certificat bancari per al despatx d’importacions duaner.
 • Llistat de la comanda (packing list).

Comportament empresarial

Les llengües oficials del Marroc són l’àrab i tamazight, però el llenguatge dels negocis és el francès. Encara que un nombre creixent de persones de negocis pot parlar i llegir el castellà o l’anglès, s’aconsella que la correspondència i la negociació es realitzi en francès.

Cal també tenir en compte no viatjar al Marroc per feina durant el Ramadà, que compren els mesos de juliol a agost .

Requisits d’entrada al Marroc

Es pot viatjar al Marroc sense visat durant un màxim de tres mesos. El passaport ha de ser vàlid per a l’estada prevista al país.

Qualsevol persona que desitgi treballar al Marroc necessitarà un visat de treball.

La pàgina oficial de serveis públics del govern Marroquí  http://www.service-public.ma/en/web/guest/home és una eina molt útil per obtenir més informació sobre aquesta i d’altres qüestions.

Font d’algunes dades de l’article: www.ukti.gov.uk