Tag Archives: Externalització

Centrem i ITC valoren positivament el primer any d’execució del programa d’externalització “Exit empreses”

El programa d’externalització del Departament d’Exportació “Èxit empreses” va ser creat el 2013 per Centrem en col·laboració amb ITC, amb l’objectiu d’impulsar les vendes a l’estranger de les petites i mitjanes empreses vinculades al sector del metall. 

El programa ofereix cobertura a totes aquelles Pimes interessades en començar a exportar i que no tenen els recursos humans ni els coneixements adients per fer-ho. Així mateix va adreçat a empreses que ja han començat a exportar però que volen ampliar les seves exportacions a un o diversos mercats exteriors o bé aquelles que ja exporten de forma substancial però que els hi manquen recursos humans i lingüístics per obrir determinats mercats exteriors.

El programa desenvolupat i operat per Internacional Team Consulting, una consultoria amb amplis coneixements en internacionalització i amb 30 anys d’experiència en comerç exterior, és la responsable de definir els mercats objectiu i els canals d’entrada més adients per a cada empresa i de portar a terme la gestió comercial, administrativa i logística, tals coms la gestió comercial operativa i  el suport administratiu; el suport estratègic: planificació estratègica i assessorament; i l’obertura de mercats. Així mateix, ITC disposa de consultors nadius en alemany, francès, anglès i portuguès.

Per a més informació sobre el programa “Èxit Empreses” no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres:

Centrem
Encarna Rubio
93 745 78 10

International Team Consulting
Júlia Farré
34 934 140 500