Tag Archives: Internacionalització a Alemanya

Exportar a Alemanya: Els sectors amb majors oportunitats de negoci per a 2015 (II)

El mercado alemán ofrece importantes oportunidades a las empresas españolas dedicadas al sector TIC

El mercado alemán ofrece importantes oportunidades a las empresas españolas dedicadas al sector TIC

En aquest segon capítol dedicat al mercat alemany i a les oportunitats de negoci que ofereix Alemanya a les empreses catalanes, creiem interessant destacar el sector de les noves tecnologies de la informació.

Tecnologies de la informació

El sector de les tecnologies de la informació és, per la seva naturalesa canviant i innovadora, un dels que majors quotes de creixement solen presentar en països com Alemanya.

La divisió tradicional d’aquest es presenta en tres subsectors: hardware, software i altres serveis addicionals. Prenent com a referència aquesta subdivisió, podem obtenir un quadre més complert de quina és la situació general d’aquest sector en el mercat alemany.

El 2014 les vendes totals de hardware en el mercat alemany varen sumar un total de 22.500 milions d’euros, el qual va suposar un creixement del 6.3% respecte a les vendes comptabilitzades el 2013. El segon subsector més dinàmic el 2014 va ser el software, les ventes totals realitzades al mercat alemany van comptabilitzar 19.1000 milions d’euros ja que va créixer a un ritme del 5,4% anual. Per últim, el subsector més heterogeni, el agrupat sota la denominació d’altres serveis, va assolir una xifra total de vendes de 36.200 milions d’euros, augmentant en un 2,3% la xifra total assolida el 2013.

Els experts alemanys del sector afirmen que el dinamisme del sector de les tecnologies de la informació es mantindran el 2015 tot i que no afectarà d’igual manera a cada subsector.

Les previsions per al present any mostren un lleugera alentiment en les taxes de creixement del subsector hardware a Alemanya. S’espera un creixement que es situï en la tassa propera al 1,3%. El subsector que millors opcions presenta per aquest any, si prenem en consideració l’opinió generalitzada dels especialistes del sector, és la comercialització de software. La facturació total que s’espera assolir per la venda de software a Alemanya arribarà a les taxes de creixement pròximes al ritme de creixement experimentat el 2014.

Per últim, el subsector que agrupa la resta de serveis TI, experimenta un nou impuls ja que s’espera que creixi a un ritme anual del 3%. Aquestes dades confirmen la fortalesa del sector a Alemanya així com les interessants oportunitats de negoci que es presenten per a les empreses catalanes interessades en introduir-se en el mercat alemany o en millorar les seves xifres d’exportació.

El pas inicial per a tenir èxit en el mercat alemany de les tecnologies de la informació és comprovar si les solucions tecnològiques de la nostra empresa aporten algun element diferencial que pugui atraure als compradors alemanys. Un cop confirmat aquest punt, és molt important establir el perfil adequat de partner en el mercat alemany per al nostre producte o servei. Un cop establert el perfil, s’ha de realitzar la cerca, el filtratge i la selecció del soci comercial. Si tanquem amb èxit aquesta primera fase la nostra empresa estarà preparada per a començar a exportar al mercat alemany.

Inge Grawert
Consultora a la Delegació d’ITC a Berlín

Font de la notícia: www.bitkom.org