Tag Archives: L’electrònica al Marroc

La indústria electrònica al Marroc

A ITC li proporcionem informació de comerç exterior clau i fiable, simplificant la seva de tasca de treball de camp en l’obertura o potenciació de mercats internacionals

A ITC li proporcionem informació de comerç exterior clau i fiable, simplificant la seva de tasca de treball de camp en l’obertura o potenciació de mercats internacionals

La indústria electrònica marroquí ha estat una de les més dinàmiques del país durant els últims anys. Les polítiques implementades per les institucions publiques marroquines han aconseguit atraure a nombrosos inversors estrangers que han apostat pel sector electrònic local.

La combinació d’inversió pública i privada en el sector ha permès desenvolupar una incipient industria que ha estat un dels sectors més potents de l’economia marroquí. El bon desenvolupament de l’economia local durant els últims anys ha permès augmentar la renda a disposició dels ciutadans del Marroc.

Aquesta combinació de factors positius també ha tingut un impacte notable en la indústria electrònica, no només a través de l’arribada de nous inversos, si no en un augment del consum local dels bens produïts per la indústria electrònica.

El subsector de l’electrònica de consum ha experimentat un creixement important durant els últims anys empès pel creixent consum nacional. S’ha anat produint un canvi lent en els hàbits de consum dels marroquins que han passat de comprar productes electrònics de segona mà o de baixa qualitat per electrònica de primer nivell.

Aquest canvi de tendència ha estat possible gràcies a dos factors, l’augment del poder adquisitiu de grans capes de la població marroquí i iniciatives governamentals com el projecte Maroc Numeric 2013 que subvencionava parcialment la compra d’ordenadors entre la població local.

Aquests dos factors expliquen l’augment de les importacions de productes electrònics que s’ha produïts en el mercat marroquí. El 2013 les importacions marroquines de bens electrònics van augmentar un 20% respecte a la xifra assolida el 2012. Aquestes dades confirmen l’atractiu del mercat per als exportadors de bens electrònics. Les grans multinacionals de l’electrònica de consum gaudeixen d’una posició dominant en el mercat marroquí, però també hi ha espai per a empreses més petites, tan estrangeres com marroquines, que ofereixen productes de qualitat.

El subsector de l’electrònica industrial es caracteritza per l’arribada constant d’importants empreses multinacionals atretes pels incentius a la inversió estrangera implementats pels responsables governamentals marroquins. Durant els últims anys, nombroses empreses estrangeres del sector han optat per instal·lar nous centres productius en el país nord-africà. La seva posició geogràfica estratègica i el paquet de beneficis econòmics posat a disposició d’aquests actors estrangers per part dels ens governamentals locals han permès desenvolupar a un bon ritme la industria electrònica en el país.

L’arribada massiva de grans grups industrials estrangers ha provocat indirectament l’establiment de petites i mitjanes empreses multinacionals establertes en el país. Aquest fet a permès reforçar a la indústria electrònica local.

En general el sector electrònic marroquí es troba en plena expansió i ofereix nombroses possibilitats d’exportació, ja sigui subministrament a les grans multinacionals presents en el país ja que la incipient indústria de capital marroquí no pot satisfer les demandes de bens de contingut tecnològic mitjà i alt, o directament comercialitzant bens de consum electrònic entre la població local.

 Fonts:

Invest in Morocco: http://www.invest.gov.ma/?Id=23&lang=en&RefCat=1&Ref=142
Euromonitor: http://www.euromonitor.com/consumer-electronics-in-morocco/report
UN Comtrade: http://comtrade.un.org/data/